“Het is een serieuze opgave om verschillen tussen partijen op inhoud te overbruggen. Dat is wat het CDA betreft de verantwoordelijkheid op dit moment. Waar het nu voor de onderhandelende partijen om moet gaan, is het gemeenschappelijke te vinden en om van daaruit de zorgen van mensen te beantwoorden.” Dat zei Sybrand Buma tijdens het debat over de verkiezingsuitslag.

De zorgen van mensen in het land gaan volgens het CDA over verruwing in de samenleving, over immigratie en integratie, over onze identiteit in een veranderende wereld, denk bijvoorbeeld ook aan de invloed van Ankara op onze democratie. Maar ze gaan ook over werkzekerheid, veiligheid, menswaardige zorg, over bescherming in tijden van globalisering en informatisering. Kortom, zorgen waar de politiek een antwoord op moet geven. “Een stabiel kabinet maken dat die problemen ter hand kan nemen, is geen eenvoudige opgave, want elke coalitie zal een kleine meerderheid hebben. En elke coalitie zal uit meer partijen bestaan dan wij in Nederland gewend zijn.”

Volgens Buma is de tijd van voorkeurscoalities in dit land gewoon voorbij. “Alleen al voor de meerderheid in de Eerste Kamer zijn minimaal vier partijen nodig en inmiddels weten we dat dit ook voor de Tweede Kamer geldt. Kortom, we moeten ons niet afvragen welke coalitie wenselijk is, maar welke noodzakelijk, haalbaar en programmatisch mogelijk is. Dat is bepalend.”

Daarom adviseerde het CDA ook aan de verkenner: een coalitie die een meerderheid heeft in beide Kamers en die op inhoud tot elkaar komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.