“Het regeerakkoord moet door een sterke nieuwe ploeg van bewindspersonen in de praktijk worden gebracht. Daarom zal het CDA de motie van de VVD steunen om Mark Rutte te benoemen als formateur van het te vormen kabinet.” Dat zei Sybrand Buma tijdens het debat over het eindverslag van de informateur.

Hij bedankte ook informateur Zalm, voor het werk dat hij heeft verzet om dit akkoord tot stand te brengen. “Zonder zijn vastbesloten en overtuigende werkzaamheden als informateur zou het regeerakkoord niet tot stand zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de ambtenaren, medewerkers en tal van anderen die de onderhandelaars in dit proces hebben bijgestaan. Zonder hun intensieve bijdrage was het niet gelukt om tot een akkoord te komen. Ik heb het al eerder gezegd: ik ben trots op het bereikte resultaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.