Er zijn weinig onderwerpen die mensen zo raken als de zorg. De afgelopen vier jaar hebben we een aanhoudende stroom van berichten over schrijnende problemen in de zorg gehad. Misstanden in de verpleeghuizen. De bezuinigingen in de GGZ. Problemen met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. Ouderen en gehandicapten die geen, of veel minder huishoudelijke hulp kregen. Het eigen risico dat in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld is en heel veel mensen die in de zorg werkten zijn hun baan kwijt geraakt. Het CDA vindt dat het anders kan en anders moet. Sybrand Buma zei dit tijdens een campagnemanifestie in Zwolle vrijdagavond. Het thema van de avond was 'zorg voor elkaar'.

Buma: Voor het CDA geldt een samenleving van rechten en plichten, wij hebben de plicht om te zorgen voor elkaar. Dat betekent de zorg dichtbij organiseren. De regelzucht en bureaucratie drastisch verminderen. De winstuitkeringen in de zorg bij de verzekeraars en de instellingen verbieden. Het eigen risico flink verlagen. Maar we gaan ook de koopkracht verbeteren, specifiek ook voor ouderen. Er wordt extra geinvesteerd in de ouderenzorg en in de thuiszorg. De AOW-uitkering wordt verhoogd een gemiddelde AOW’er er zo’n 150 euro op vooruit gaat.  Het CDA gaat de ouderenkorting verhogen voor lagere- en middeninkomens. En het eigen risico wordt met 105 euro fors verlaagd.'

Vandaag presenteerde het CDA het plan 'Zorg voor elkaar'. Bekijk hier onze 10 voorstellen voor meer solidariteit met onze ouderen.

Bekijk de speech van Sybrand Buma hier terug. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.