“De vorming van een stabiel kabinet lijkt verder weg dan ooit. De Haagse politiek plaatste in 2012 hooghartig de boven de partijen staande Koning buiten de formatie. Nu komt de Kamer er zelf niet meer uit. Er is nu een verkenner van buiten de actieve politiek nodig. Iemand van wie niet de politieke kleur maar het gezag en de ervaring bepalend zijn. De informateur adviseert Herman Tjeenk Willink, oud vice-president van de Raad van State en minister van Staat. Het CDA steunt dit voorstel. Ik spreek de hoop uit dat hij in staat zal zijn posities los te trekken zodat een stabiel meerderheidskabinet alsnog mogelijk wordt.” Dat zei Sybrand Buma tijdens het debat over het debat over het eindverslag van informateur Schippers.

Tweeëneenhalve maand na de verkiezingen is de formatie weer terug bij af. Alle mogelijke opties die tot een stabiel meerderheidskabinet zouden kunnen leiden zijn een voor een afgevallen. Het verloop van deze formatie moet wel leiden tot toenemend onbegrip over politiek Den Haag, concludeerde Buma. “Want ondertussen schreeuwen grote kwesties om een antwoord. De terreurdreiging, actueel door de aanslag in Manchester. Onze veiligheid en onze identiteit in een onzekere wereld, zeker na de mislukte G7 top. Een eerlijke arbeidsmarkt, de toekomst van de zorg.”

 

Klik op de bijlage onderaan om de hele inbreng te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.