17 april 2013

Inbreng debat sociaal akkoord

Hieronder vindt u de inbreng van Sybrand Buma tijdens het debat over het sociaal akkoord.

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord

Het is goed dat werkgevers en werknemers een sociaal akkoord hebben gesloten.

In deze tijd van crisis is het belangrijk dat zij elkaar gevonden hebben.

Nederland kenmerkt zich door overleg, niet door stakingen.

Wij bevinden ons in een crisis die lang is en ook diep ingrijpt.

Maandelijks verliezen 20 000 mensen hun baan.

Herstel uit deze financiële crisis komt niet van de ene op de andere dag.

Maar een akkoord als dit kan op lange termijn een bijdrage leveren.


Het resultaat van het overleg is een akkoord van zo’n veertig pagina’s.

In wezen een nieuw regeerakkoord.

Controversiële onderwerpen zijn niet uit de weg gegaan.

WW, ontslagrecht, sociale werkvoorziening, om maar een paar te noemen.

Het CDA zal dit akkoord en de uitwerking daarvan open tegemoet treden.

Veel afspraken moeten nog uitgewerkt moeten worden.

En veel zal in wetgeving door het kabinet naar de kamer worden gestuurd.

Ww

Hoe wordt de toekomstige rekening van de WW nu over de werkgevers en werknemers verdeeld, en hoe kan dit lastenneutraal ingevoerd worden

Pensioenen

Ten aanzien van de pensioenen krijgen de sociale partners nog meer tijd om te kiezen uit een aantal opties.

Grote vraag is hoe evenwichtig dit uitpakt voor de verschillende generaties. Met name voor jongeren.

Verschillende jongerenorganisaties maken zich hier nu al zorgen over.

Infrastructuur

De MP heeft opgeroepen om een auto kopen.

Maar zijn de economie en de bouw niet meer gebaat met het aanleggen van autowegen.

En waarom heeft het kabinet niet het advies van de sociale partners opgevolgd om juist deze bezuinigen van tafel te halen.

Productschappen/bedrijfsschappen

Het CDA miste in het sociaal akkoord een passage over de bedrijfschappen.

Bij uitstek een polder onderwerp. 

Waarom laten we die niet bestaan. Dit scheelt 34 miljoen en geeft nog meer ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid van sociale partners.

Vz

Pas als het akkoord in de vorm van concrete voorstellen bij de Kamer ligt zal blijken wat het in zijn uitwerking waard is.  

Het CDA hecht aan een belangrijke rol voor de polder. Maar de polder beslist niet.

De afgelopen week hoorde  ik verschillende bronnen rond het kabinet aangeven dat het CDA nu wel zou moeten tekenen bij het kruisje.

Laat ik duidelijk zijn; dat niet!

Het is de democratie in dit parlement die de verantwoordelijke taak heeft om goedkeuring aan wetten te geven.

En als het parlement delen van het akkoord moet wijzigen of tegenhouden dan gebeurt dat.

Mijn fractie neemt die verantwoordelijkheid serieus.

En dat betekent dat wij meer willen dan een stapel papier met goede intenties.

Wij willen toetsbare afspraken die we op inhoud kunnen beoordelen.

Daarom willen wij ook een doorrekening van het CPB.

Pas als de voorstellen bij de Kamer liggen kunnen we beoordelen of het goede voorstellen zijn.

Wanneer is een voorstel goed?

Goed is het als het leidt tot meer banen ook op langere termijn, structureel betere overheidsfinanciën en geen lastenverzwaring voor burgers

Omdat het akkoord zo belangrijk is, zou je verwachten dat de hoofdrolspelers eensgezindheid laten zien.

Maar de werkelijkheid is bedroevend.

Direct na de euforie over het sluiten van het akkoord is er vooral veel verwarring ontstaan.


Het bondst maakte de premier het zelf.

Koop een auto, een huis, zo smeekte hij bijna bij  nieuwsuur.

Nog in februari benadrukte deze zelfde premier de ernst van de crisis.

Hij kondigde 4,3 mld aan extra bezuinigingen aan.

De broekriem aanhalen was het devies.

 
Nu mag er gegeten, gedronken en gefeest worden. Laat de champagne knallen.

De hervormingen worden vertraagd, de bezuinigingen uitgesteld.

De broekriem mag best wel wat losser.

En samen verslaan we het CPB.

Als Nederland Emile Ratelband in het torentje had gewild, dan had Nederland hem wel gekozen.


Wat nodig is, is een gefundeerde eenduidige boodschap, consistentie in tijden van crisis, geloofwaardigheid.

En dan komt hier nog bij dat hier een economische gedachte achter zit die in strijd is met alles waar Mark Rutte tot nog toe voor stond:

bezuinigen en hervormen en zo de economie versterken, dat was Rutte

Nu gaat het om uitgeven uitgeven en uitgeven om de economie te stimuleren.


Laat de helderheid die tot nog toe zo ver weg was dan in dit debat komen.

Gelooft deze premier werkelijk dat de bezuinigingen als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat Nederland massaal naar de autodealer, de woonboulevard en de makelaar stapt?

Zijn de bezuinigingen voor 2014 nu van tafel of kan het gehele pakket van februari herleven, inclusief de nullijn?

En hoe vertellen we het Brussel?

Alles wat Nederland Griekenland en Frankrijk verweet, gaat het nu zelf doen.

Voor de Nederlandse markt voorziet de premier een sprookjesachtige economische groei die bezuinigen overbodig maakt.

Maar voor Brussel wordt er gewoon 4,3 mld bezuinigd.

Het kan niet beide waar zijn.

Als Frankrijk dit zou doen, Griekenland of Cyprus dan zou het huis hier te klein zijn.

Het kabinet houdt Nederland en Europa voor de gek.

Wat vindt de minister van financiën, tevens voorzitter van de Eurogroep hiervan en zet hij handtekening onder die brief.

Vz, Het is een prestatie dat er een akkoord is gesloten.

Mijn fractie zal het open bekijken, op inhoud.

Maar het is ongelofelijk hoe het kabinet met het akkoord is omgegaan.

De afdronk is: koop een auto koop een huis en dan komt het goed.

Vz,

Je kunt een plant niet harder laten groeien door aan de bladeren te trekken. Je moet de plant water geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.