Een innovatieve EU die bescherming en kansen biedt

De Euro, grenzeloos bellen en vrije doorgang bij de interne grenzen zijn slechts enkele grote voordelen van de EU. De grote Europese interne markt is enorm voordelig voor Nederlanders maar het biedt ook enorme mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. De EU moet blijven bouwen aan een goed werkende interne markt, investeren in de internationale concurrentiepositie van Europa en innovatie stimuleren. Innovatie creëert werkgelegenheid en helpt bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan.


Digitalisering en innovatie bieden kansen en vragen op sommige terreinen om regulering. Bijvoorbeeld om de privacy te beschermen en om een level-playing field te creëren. Een duidelijk voorbeeld waar mogelijk Europese regulering noodzakelijk is, betreft de nieuwe technologie waarmee auto’s zelfstandig met de buitenwereld communiceren en allerlei data generen. Connected vehicles bieden tal van kansen biedt op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en gemak. Het is wel groot belang dat automobilisten zelf kunnen blijven beslissen wat er met die data gebeurt. Dat kan niet op landelijk niveau geregeld worden. Dat moet op Europees niveau.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.