11 juni 2015

CDA Kleurrijk Studiereis Turkije

Binnen het CDA is CDA Kleurrijk als een netwerkorganisatie met enthousiasme bezig de kracht van diversiteit en inclusiviteit binnen onze partij zichtbaar te maken en een plaats te geven. Als CDA Kleurrijk stimuleren wij de internationale economische samenwerking door studiereizen te organiseren naar opkomende economieën. Zo is in 2012 een studiereis georganiseerd aar Marokko, en afgelopen maand naar Turkije. Turkije is dit jaar voorzitter van G20. Tijdens deze studiereis is hierover een briefing gegeven door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor de Turkse overheid is G-20 heel belangrijk. De focus ligt minder op binnenlandse politiek en richt zich meer op internationale en economische ontwikkelingen. Turkije heeft als voorzitter van G-20 drie thema's op de agenda gezet. Het eerste thema is inclusiviteit, waarbij er meer aandacht wordt geschonken voor ongelijkheid en waarbij er een focus ligt voor een verhoging arbeidsdeelname van vrouwen en jongeren. Dit zal bevorderlijk zijn voor economische groei. Het tweede thema is implementatie. Hier wordt ook wel transparantie mee bedoelt, en dit is inclusief de monitoring van de G-20 besluitvorming. Het derde thema beslaat investering voor infrastructuur. Sub thema's zijn communicatie en energie, aandacht voor people, planet en profit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.