28 november 2017

Notitie: Niet vluchten voor migranten en vluchtelingen

In de tweede helft van 2017 heeft de Commissie Buitenland werkgroep 'migratie' gewerkt aan een notitie over het vluchtelingen - en migratievraagstuk. Dit onderwerp vraagt om een adequaat antwoord van de politiek. Het onderwerp roept in onze samenleving zowel gevoelens van solidariteit als weerstand op. Het is ook één van de struikelblokken in de politiek. Het CDA kan als politieke partij niet vluchten voor het zoeken naar antwoorden op pregnante vragen vanuit de (mondiale) samenleving. 

In de notitie van de Commissie Buitenland komen de korte termijn maatregelen naar voren die volgens de Commissie nodig zijn om de migratiestroom beheersbaar te maken en het menselijk leed van de bootvluchtelingen stoppen. Ook wordt een lange termijnvisie in beeld gebracht die nodig is om in te spelen op de belangrijkste oorzaken van niet-reguliere migratie. 

Download de notitie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.