Vacatures

Vacature Voorzitter Commissie Buitenland m/v

Voorzitter Commissie Buitenland m/v

 

De Commissie Buitenland

De Commissie Buitenland van het CDA houdt zich enerzijds bezig met inhoudelijke internationale vraagstukken en anderzijds met de voorbereiding en coördinatie van (internationale) activiteiten in partij verband. De Commissie Buitenland verzorgt gevraagd en ongevraagd advisering aan het partijbestuur, onderhoudt buitenlandse contacten en verzorgt de internationale vertegenwoordiging van de partij waar nodig (o.a. in EVP-verband).

Verantwoordelijkheden en taken van de voorzitter

De voorzitter vormt een belangrijke schakel tussen de activiteiten van de Commissie Buitenland en de partij. Hij of zij is het gezicht van de Commissie en is primair verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de Commissie.

Taken tijdens de fysieke vergadering:

●           zorgt dat de commissie periodiek vergadert, leidt deze vergaderingen en wordt hierbij ondersteund door de internationaal secretaris
●           introduceert nieuwe en relevante onderwerpen
●           draagt zorg dat gerelateerde organisaties binnen de partij als EFS, CDAV internationaal, Europa werkgroep en CDJA gehoord worden in de commissie
●           zorgt dat de door de commissie geformuleerde standpunten worden overgebracht bij het DB/partijbestuur en de politiek

Taken buiten de fysieke vergadering:
●           werkt nauw samen met de Internationaal secretaris en schakelt op gezette tijden met het Dagelijks Bestuurslid Internationale Zaken
●           neemt deel aan het buitenland overleg met de belangrijkste spelers op buitenland gebied binnen de partij
●           zorgt voor deelname van het CDA aan de EVP werkgroepen en andere activiteiten van de EVP (zoals de political assembly en het EVP congres);
●           stimuleert en onderhoudt contact met de Duitse (CDU/CSU en KAS) en Belgische (CD&V) christen democraten
●           zorgt voor zichtbaarheid en bekendheid van de Commissie buitenland binnen de partij

Kenmerken en competenties

De voorzitter beschikt over een aantal relevante persoonlijke kenmerken en competenties die hem of haar geschikt maken voor deze functie. De voorzitter:

●           heeft uitstekende parate kennis van internationale vraagstukken
●           is bekend met de verhoudingen in Europese en internationale politiek;
●           beschikt over een uitstekende politieke antenne en voelt aan over welke onderwerpen er advies vanuit de Commissie Buitenland nodig is
●           heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan alsmede praktische politieke ervaring op (inter)nationaal niveau is een pré
●           beschikt over een relevant (internationaal) netwerk binnen het CDA en de EVP
●           heeft gedegen kennis van het CDA-gedachtegoed
●           heeft ideeën over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van buitenland
●           is in staat een politieke vertaling te geven aan nieuwe standpunten
●           is initiatiefrijk, staat open voor nieuwe ideeën en zoekt actief input, dialoog en debat binnen en buiten de partij
●           is gericht op samenwerken met de fracties in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, de delegatie in het Europees Parlement
●           beschikt over leidinggevende capaciteiten
●           is in staat om de leden van de Commissie buitenland te enthousiasmeren
●           weet mensen te verbinden, bruggen te slaan en draagvlak te creëren
●           moedigt jong talent aan zich te laten horen en verder te ontwikkelen

 Competenties

De voorzitter beschikt in ieder geval over de volgende competenties (voor toelichting zie CDA-competentieset):

1.         Authenticiteit
2.         Omgevingsgericht
3.         Ontwikkelingsgericht
4.         Uitdragen
5.         Inleven
6.         Leidinggeven
7.         Visie

Het CDA is een brede volkspartij en streeft naar diversiteit. Mensen die bijdragen aan meer diversiteit worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren naar deze functie.

Tijdsbeslag en vergoeding

Deze functie vraagt een inzet van gemiddeld 4 uur per week. Het voorzitterschap is onbezoldigd, wel is sprake van een reiskostenvergoeding. De voorzitter wordt voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd.

Solliciteren

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief met CV op uiterlijk vrijdag 21 april. Deze kunt u richten aan Dagelijks Bestuurslid Internationale Zaken Efstathios Andreou via efstathios.andreou@cda.nl. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.