19 februari 2014

CDA-lijsttrekkers grote steden presenteren: "De Stad Is Aan Zet!"

Tijdens de 10e CDA-Stedenbijeenkomst in Leiden stonden de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart centraal. De CDA-lijsttrekkers in de grote steden presenteerden die middag het stadsmanifest ‘De stad is aan zet.’

CDA Leiden-voorzitter Egbert Hendriks en de Leidse wethouder en lijsttrekker Jan Jaap de Haan leidden de bijeenkomst in. Sybrand Buma sprak daarna over de oplossingen van het CDA voor de stad: “De oplossing komt lokaal niet uit stadhuis, maar uit de wijken en buurten.”

De lijsttrekkers Karsten Klein (Den Haag), Sander van Waveren (Utrecht), Mark Buck (Nijmegen)en Jan-Jaap de Haan (Leiden) overhandigden het stadsmanifest ‘De stad is aan zet’ aan Sybrand Buma. In het manifest pleiten de CDA-lijsttrekkers in de grote steden voor meer ruimte voor eigen beleid op de huidige en nieuwe taken, die het kabinet aan de gemeenten overdraagt. Als het kabinet alleen maar decentraliseert om te bezuinigen, zijn vooral de ouderen en mensen die zorg nodig hebben de dupe. Ook pleiten zij voor tussentijdse lokale verkiezingen.

Volgens de CDA-lijsttrekkers bevindt het vertrouwen in de landelijke politiek zich op een ongekend laag niveau. “Veel mensen vinden dat het in ‘Den Haag’ de verkeerde kant op gaat en verliezen vertrouwen in politiek en bestuur.” Omdat het lokale bestuur dichter bij de burgers staat, willen de lijsttrekkers meer eigen zeggenschap voor de steden. Ze roepen de landelijke politiek op om meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de steden te laten.

Om de lokale democratie te versterken pleiten de CDA’ers in de steden voor de mogelijkheid van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer een college het vertrouwen van de meerderheid in de gemeenteraad verliest, is de burger aan zet. Bij een tussentijdse stembusgang worden de lokale verkiezingen ook ‘bevrijd’ van de landelijke focus. Ook omarmen de lijsttrekkers het idee voor een gekozen burgemeester, waarbij zij het voorbeeld noemen van het Belgische systeem, waar de gemeenteraadsleden bij de formatie van het college een burgemeesterskandidaat voordragen voor benoeming.

Als afsluiting van het middagprogramma ging een grote groep CDA’ers de straat op om met CDA Leiden campagne te voeren. Bij het centraal station van Leiden werden appels en Valentijnskaarten uitgedeeld. De Stedenbijeenkomst werd daarna afgesloten met een gezamenlijk diner.

Klik hier voor het stadsmanifest 'De stad is aan zet'

Klik hier voor het fotoverslag van de Stedenbijeenkomst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.