25 april 2015

Ledendag 13 juni 2015 , Reehorst, Ede

De jaarlijkse ledendag is op 13 juni 2015 in de Reehorst in Ede.Het is tevens het startmoment van het jaarthema “De balans tussen werk, zorg en invloed”.


Het blijft een actueel thema. In 2013 zei Minister Asscher: “Het patroon waarbij de vrouw de meeste zorgtaken vervult, is nog lang niet doorbroken. De impliciete code dat het toch bedenkelijk is als een moeder voltijd werkt, blijkt hardnekkig. Ook dit kost de samenleving geld. Het laat veel carrières en dus veel talent onderbenut, en heel veel Nederlandse vrouwen zijn niet economisch zelfstandig”.


Ongeveer 1/3 deel van het inkomen in Nederland wordt verdiend door vrouwen, en dus 2/3 deel door mannen. Vrouwen verrichten veruit de meeste zorgtaken. Het gaat echter niet alleen om de combinatie van werk en zorg. Ook het aantal vrouwen op posities waar besluiten genomen moeten worden (bv in de politiek, in raden van bestuur) blijft achter.


Onderwerpen als kinderopvang, ouderschapsverlof, continu roosters op school, voor- en naschoolse opvang, mantelzorg, betaald werk, vrijwilligerswerk, deelname in politiek of raden van bestuur/toezicht staan dan een jaar lang centraal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.