24 april 2015

Uitnodiging CDA Duurzaamheidsberaad, 6 juni 2015, Utrecht

Beste duurzame CDA-sters,

Graag willen wij je uitnodigen voor de (eerste) bijeenkomst voor duurzame/„groene" CDA-ers, georganiseerd door het CDA-Duurzaamheidsberaad, Henri Bontenbal en Brendan de Graaf. Wij willen graag op 6 juni ’s middags in Utrecht met name ook vrouwelijke CDA-leden uitnodigen die gaan voor Duurzaamheid, dat in 2014 door jullie is gekozen als het thema van CDAV! Dat kan zijn vanuit interesse, de ervaringen met de FoodBattle of als (aspirant) politicus. Doel is elkaar beter te leren kennen en weten te vinden, informatie uit te wisselen en het thema Duurzaamheid binnen het CDA zichtbaarder te maken.

De middag start om 13:00 en duurt tot ongeveer 16:00 met nog uitloop om verder te praten daarna (definitieve tijdstippen kunnen nog afwijken). De herkozen partijvoorzitter Ruth Peetoom zal de middag aftrappen.
De eerste helft van de middag bestaat uit een aantal presentaties (van Marieke van der Werf, (Vz visiegroep Duurzame Ontwikkeling), Brendan de Graaf (directeur DE-Unie) en Peter Molengraaf (Vz RvB netwerkbedrijf Alliander)) over de uitdagingen en trends voor lokale energie(opwekking) resp. voor de energiehuishouding op nationaal niveau.

Agnes Mulder, Woordvoerder Energie van de TK-fractie, is enthousiast over dit intiatief en zal die middag ook een actieve bijdrage leveren in een soort forum, tijdens de tweede helft van de middag. De andere deelnemers zijn Tjerk Wagenaar (directeur Natuur en Milieu), Esther de Lange (Fractievoorzitter Europees Parlement, nog te bevestigen) en Eppie Fokkema (wethouder Barneveld).  Mogelijk zal Pieter van Geel ook aanwezig zijn.

Jelle Beemsterboer (wethouder Schagen) zal de bijeenkomst begeleiden.

Wij willen jou van harte uitnodigen om deze middag met ons mee te maken. Zet de middag van 6 juni 2015 daarom alvast in jouw agenda en stuur alvast een e-mail naar Niels van der Stappen, stappenvd@hotmail.com , zodat je op de hoogte gehouden kan worden en wij de zaalruimte kunnen reserveren. Actuele informatie kan je ook vinden op:

www.cda.nl/duurzaamheidsberaad/actueel 

CDA-Duurzaamheidsberaad groep op LinkedIn


We hopen je enthousiast gemaakt te hebben! Mocht je nog vragen hebben, mail of bel (024 - 377 3325) gerust met Niels van der Stappen.


Met vriendelijke groet,

Het organiserend comité:

Herman Jan Wijnants (Vz CDA Duurzaamheidsberaad)

Helma Kip

Niels van der Stappen

Henri Bontenbal

Brendan de Graaf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.