'Balans tussen werk en mantelzorg'

Jaarthema 2015

Het jaarthema van het CDAV is in 2015 'Balans tussen werk, zorg en invloed'. Het CDAV Flevoland heeft op 14 oktober in dit kader een bijeenkomst georganiseerd over 'Balans in werk en mantelzorg'. Deskundige inbreng kwam van Jos Alders en Magda van Gestel. Jos Alders geeft voor de Almeerse vrijwilligers- en mantelzorgcentrale VMCA cursussen aan mantelzorgers. Magda van Gestel heeft vanuit haar organisatie KOMMAvanGestel een ‘Protocol Mantelzorg’ ontwikkeld: een bruikbaar protocol dat werkgevers kunnen inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Samen brachten zij veel expertise in over werkende mantelzorgers en de knelpunten die zij soms ervaren.

De mantelzorger

In workshops werd doorgepraat over persoonlijke ervaringen met mantelzorg. Hier bleek dat positief en gezond blijven het allerbelangrijkste is voor mantelzorgers. Je zult eerst goed voor jezelf moeten zorgen, voordat je voor anderen kunt zorgen. Het meest opmerkelijke knelpunt voor mantelzorgers is onbekendheid. Vaak weten collega’s van elkaar niet dat zij mantelzorger zijn en welke impact dit heeft op het werk. Mantelzorgers zullen hun thuissituatie bespreekbaar moeten maken op de werkvloer, zodat collega’s en leidinggevenden weten hoe en wanneer ze kunnen helpen.

De werkgever

De kant van de werkgever werd ook besproken. Een werkgever kan helpen overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Bijvoorbeeld via invoering van flexwerken, flexibele arbeidstijden en onderling overdraagbaarheid van zorgverlof. Of door het aanbieden van een cursus ‘In balans’ aan de mantelzorger. De belangrijkste taak van de werkgever ligt op het gebied van bewustwording van het feit dat er veel mantelzorgers zijn en het belang om hen te ondersteunen. Ze dient voor een goede open sfeer te zorgen, waarin mantelzorgers hun privésituatie bespreekbaar durven te maken en collega’s bereid zijn te helpen.

De overheid

De avond werd afgesloten met het belichten van de rol van de politiek. Het vinden van een balans tussen werk en mantelzorg is vooral een taak van werkgever en werknemer. De overheid heeft vooral de faciliterende rol. Ze heeft een taak in het wegnemen van juridische knelpunten en in het ondersteunen van wijkteams en organisaties zoals het VMCA. Ook werd benadrukt dat er veel waardering voor mantelzorgers is, wat bijvoorbeeld naar voren komt in het ‘Mantelzorg-compliment’ of  ‘Mantelzorgwaardering’.

Al met al was het een prettige avond, met een open en gemoedelijke sfeer waarin de aanwezigen kennis en ervaring hebben gedeeld. Een avond die hopelijk het begin is van een hele reeks bijeenkomsten van het CDAV Flevoland.

 

 

 

 

 

 

(verslag: Jenneke Wagenaar)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.