2014: Duurzaamheid en Foodbattle

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid kan op velerlei onderwerpen onder de aandacht worden gebracht zoals op natuur, klimaat , energie, voedsel en afval en economie. Samen willen we er de schouders onder zetten om een betere wereld te creëren voor nu en alle generaties die na ons komen.

Het CDAV wil niet alleen het thema op een informatieve manier behandelen maar wil ook een concrete bijdrage leveren. Daarom gaan we aan de slag met de strijd tegen voedselverspilling, samen met zoveel mogelijk mensen. Daartoe organiseren we de:

FoodBattle

Waarom een FoodBattle?

Omdat:

>   er jaarlijks meer dan 800 miljoen kilo goed, eetbaar voedsel door ons allen wordt weggegooid;

>   dit 50 kilo per persoon is;

>   dit ons € 150,- per persoon kost;

>   hiermee ook veel energie verspild wordt.

Kortom, het gemak waarmee wij in Nederland eten weggooien kost ons geld, maar is eerst en vooral slecht voor het milieu. Eten wordt immers geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt. Dat kost energie die we verspillen op het moment dat we het eten in de prullenbak gooien.

Het komende jaar willen we nadrukkelijk meer doen dan spréken over duurzaamheid: we willen actief de strijd aan gaan om minder voedsel te verspillen. Daarom heeft het CDAV het initiatief genomen om de FoodBattle te organiseren, en we willen ook jou uitdagen om daar aan mee te doen!

Voor wie?

De strijd tegen voedselverspilling willen we aangaan met zoveel mogelijk CDA’ers en niet-CDA’ers. Mannen en vrouwen, jong en oud.

Wanneer?

De FoodBattle zal plaatsvinden in de periode van 27 oktober tot 16 november 2014.

Wat houdt het in?

Gedurende deze drie weken houd je als deelnemer bij hoeveel eten je weggooit en krijg je online tips hoe je slimmer eten kunt kopen, koken en bewaren. De strijd gaan we samen aan, zo stimuleren we elkaar.

De FoodBattle is opgezet door Wageningen UR Food & Biobased Research, Voedingscentrum en Milieu Centraal. De strijd van het CDAV tegen de voedselverspilling zal door deze partijen professioneel worden begeleid.

Wat is het doel?

Ervaring leert dat deze gezamenlijke strijd er toe leidt dat deelnemers na de FoodBattle zo’n 20 procent minder voedsel verspillen. Daar gaan wij ook voor, en voor meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.