14 maart 2021

Belang van de gemeenteraad voor de politieke empowerment van vrouwen

Lokale en regionale overheidsinstellingen zijn essentieel voor de politieke empowerment van vrouwen. Ze dienen vaak als opstapjes naar een nationale of Europese politieke carrière, waardoor het genderevenwicht op verschillende politieke niveaus wordt beïnvloed. Desondanks blijft de verbetering van het aandeel vrouwelijke leden in lokale en regionale vergaderingen zeer traag. Volgens de Gendergelijkheidsindex 2020van het Europees Instituut voor gendergelijkheid is in 2019 in slechts vijf lidstaten het genderevenwicht in de Europese regionale bijeenkomsten bereikt. Vrouwen waren goed voor een derde van de leden van regionale vergaderingen in 20 lidstaten, terwijl, nog zorgwekkender, dergelijke vergaderingen in drie lidstaten voor 80% mannelijk waren. Tussen 2017 en 2019 is er op gemeente-/gemeenteniveau nauwelijks verandering in de richting van verbetering geregistreerd: 0,5 procentpunt.

Op 8 maart 2021heeft een eendaagse online conferentie getiteld "For more women in politics" nagedacht over de deelname van vrouwen aan de lokale, regionale en Europese politiek.

 

BEKIJK HIER DE VIDEO-OPNAME VAN HET EVENEMENT!

Leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), leden van het Europees Parlement en deelnemers aan het Programma jonge gekozen politici (YEP's) van het CvdR zijn op Internationale Vrouwendag 2021 bijeengekomen om te benadrukken dat het democratisch tekort dat wordt gevormd door de ondervertegenwoordiging van vrouwen op dit specifieke gebied dringend moet worden aangepakt. Het volledige programma is hier beschikbaar.

 

Wat is de stand van zaken op het gebied van genderpariteit in de lokale en regionale politiek en hoe kan deze worden verbeterd? Hoe kunnen vrouwelijke wetgevers de uitdagingen aanpakken waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd op het web en sociale media? Wat is de toegevoegde waarde die vrouwelijke wetgevers inbrengen in het politieke debat en de besluitvorming?

Beste praktijken van lokaal, regionaal en Europees niveau zijn gedeeld om andere politici te inspireren om actie te ondernemen. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid heeft de belangrijkste bevindingen van de gendergelijkheidsindex 2020gepresenteerd, met bijzondere aandacht voor macht op lokaal en regionaal politiek gebied. Experts in het tegengaan van verkeerde informatie en online haatzaaiende uitingen hebben methodologieën gedeeld over hoe vrouwelijke politici effectief en gestructureerd kunnen reageren op online gendergerelateerd geweld. Het evenement heeft geresulteerd in een lid van het Europees Parlementslid en een lid van het CvdR dat vrouwen aanmoedigt zich verkiesbaar te stellen en zich met politiek bezig te houden.

Het evenement maakt deel uit van een initiatief dat in 2020 door het Europees Comité van de Regio's is gelanceerd om genderevenwicht in de lokale en regionale politiek en besluitvorming te bevorderen, het bewustzijn te vergroten en de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen.

Het Europees Comité van de Regio's heeft als politieke vergadering van lokale en regionale politici in de EU actie ondernomen op het gebied van gendergelijkheid met de goedkeuring van de " Strategie voor een genderevenwicht in de deelname vande leden aan het CvdR" en het advies van het CvdR over "Een Unie van gelijkheid: gendergelijkheidsstrategie 2020-2025".

In het advies van het CvdR wordt erop aangedrongen dat lokale en regionale overheden worden beschouwd als belangrijke partners bij het ontwerp, de uitvoering en het toezicht op de EU-strategie voor gendergelijkheid, waarin macht en besluitvorming in de politiek als een van de vijf prioritaire gebieden worden genoemd.
 

Op 4 maart 2021 heeft de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) van het Europees Parlement een interparlementaire vergadering georganiseerd rond het thema "Vrouwenemancipatie en leiderschap in Covid-tijden". Meer informatie is beschikbaar op de webpagina van het FEMM-comité.

Contact:

Contactpersoon: Paolo Ciampaglione - Valeria Satta

Organisator: Europees Comité van de Regio's

E-mail: yep-programme@cor.europa.eu

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.