03 februari 2022

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op 27 januari 2022 hebben arbeidsjuristen, vakbeweging en vrouwenrechtenorganisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, een petitie gelanceerd voor betere wettelijke regelgeving om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Werkgevers zijn op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenregeling te formuleren.

Met een petitie willen de initiatiefnemers het kabinet onder druk zetten. Het moet haast maken met het ratificeren van het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. In 2019 stemde Nederland in met het verdrag. Het moet geweld en intimidatie op de werkvloer tegengaan. Maar de instemming heeft nog niet geleid tot wijzigingen van de Arbowetgeving. Hetzelfde geldt voor een initiatiefwet voor het verplichten van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Vorig jaar is door het demissionaire kabinet besloten dat het aan het volgende kabinet is om een keuze te maken over de ratificatie. 

De petitie ondertekenen kan via ratificeeriloverdrag.petities.nl 

Om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen verzoeken wij jullie bovenstaand bericht en/of de link naar de petitie op te nemen op de website of sociale media van jullie organisatie, of bijgaand document met achtergrondinformatie over en een link naar de petitie, te verspreiden in jullie netwerk.

Zie ook de berichtgeving op https://nos.nl/artikel/2414725-zorg-voor-betere-wetgeving-tegen-seksuele-intimidatie-op-werk.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.