26 januari 2018

Politiek Vrouwen Overleg (PVO)

Het PVO is een bestuurlijk samenwerkingsoverleg tussen de vrouwenorganisaties van zes politieke partijen: CDA (CDAV), ChristenUnie (Inclusief), D66 (V/M Sociale Innovatie), GroenLinks (Feministisch Netwerk), PvdA (Rooie Vrouwen) en VVD (Liberaal Vrouwen Netwerk).

Het PVO is opgericht om gezamenlijk bestuurlijk draagvlak te creëren op het gebied van arbeid-zorg, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

Doelstellingen: 

 • bevorderen van gelijke behandeling van rechten van vrouwen en mannen;
 • bevorderen van evenredige participatie van vrouwen en mannen in de politiek;
 • bevorderen van de discussie over de genoemde doelstellingen met leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen;
 • bestuurlijke samenwerking op het gebied van gelijke behandeling van de rechten van de vrouw en man. 

Activiteiten: 

 • de doelstellingen bereiken door het gezamenlijk formuleren van standpunten;
 • het voeren van gesprekken met leden van het kabinet;
 • het creëren van voldoende draagvlak bij de politieke partijen inzake het bereiken van de doelstellingen;
 • het houden van expert meetings met wetenschappers en stakeholders. 

Werkwijze:

 • het samenwerkingsverband komt minimaal 6 keer per jaar bijeen;
 • jaarlijks is een andere partij voorzitter;
 • er vinden gesprekken plaats met leden van het kabinet;
 • voor speciale onderwerpen is er een meer specifieke benaderingswijze van leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen.

Samenwerking: 

Bij het PVO wordt vooral gezocht naar die onderwerpen, die op het bestuurlijke vlak elkaar binden. Met name zaken waarbij men het redelijkerwijs eens is, en een gemeenschappelijk standpunt inneemt. In de verschillende politieke kleuring kunnen de details tot uiting komen. 

De uitwerking wordt door het PVO nadrukkelijk overgelaten aan de politiek. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.