07 april 2022

Vacature Landelijk Voorzitter CDA Vrouwen

CDA Vrouwen is op zoek naar kandidaten voor de functie van landelijk voorzitter van CDA Vrouwen

CDA Vrouwen zet zich in voor het verbeteren van de positie en de politieke participatie van vrouwen in Nederland en Europa. Daarvoor nemen we deel aan het politieke debat, zijn we actief op het terrein van persoonlijk leiderschap en loopbaanontwikkeling van vrouwen en vervullen we een netwerkfunctie. Voor nadere informatie verwijzen we naar de tekst Wat doet CDA Vrouwen?

Binnen het CDA is CDA Vrouwen met ruim 2300 leden, een zelfstandige gelieerde organisatie met een landelijk (provinciaal) netwerk. CDA Vrouwen is een organisatie in beweging. Het landelijk bestuur van CDA Vrouwen bestaat momenteel uit zes bestuursleden die naast de bestuurlijke taken m.b.t. het voorzitterschap, secretariaat en financiën taken uitvoeren op het terrein van beleidsadvies, voordragen van vrouwen voor bestuurlijke en politieke functies, loopbaanontwikkeling, communicatie. CDAV Internationaal valt onder CDA Vrouwen, maar kent een eigen bestuur. CDAV Internationaal richt zich in het bijzonder op de versterking van de positie van vrouwen in Europa en daarbuiten.

Onze huidige voorzitter Marlies Welschen heeft besloten om na het verstrijken van de eerste termijn *haar functie als voorzitter niet voort te zetten. CDA Vrouwen is dan ook op zoek naar een goede opvolger.


De functie van Voorzitter CDA Vrouwen

De voorzitter van CDA Vrouwen voert de volgende taken uit:

 • het leiden van CDA Vrouwen;
 • het zorg dragen voor de realisering van de doelen van CDA Vrouwen;
 • het vertegenwoordigen van CDA Vrouwen in de CDA Verenigingsraad (ongeveer zes vergaderingen en twee heiweekenden per jaar), formele en informele contactmomenten met de Partijvoorzitter (in ieder geval twee keer per jaar), onderhouden van contact met de provinciale voorzitters;
 • het deelnemen aan het Politiek Vrouwen Overleg (Netwerk van vrouwenorganisaties politieke partijen), Expertmeetings, vertegenwoordigen van CDA Vrouwen bij externe bijeenkomsten zoals die van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) Atria, Pro Demos enzovoort.

Een aantal taken wordt ook door mede-bestuursleden uitgevoerd.


Wij vragen

Wij zoeken een aansprekende vrouw die op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding geeft aan CDA Vrouwen en het realiseren van haar doelen. Wij nodigen een ieder uit die zich herkent in dit profiel om te reageren op deze vacature.

Wij zoeken een voorzitter die:

 • Een aansprekende en toegankelijke persoonlijkheid heeft met verbindende kwaliteiten voor de verschillende generaties en doelgroepen van vrouwen en de verschillende onderdelen binnen het CDA;
 • Flexibel en creatief is;
 • Resultaatgericht is;
 • Er als regievoerder zorg voor draagt dat de doelen van CDA Vrouwen projectmatig worden gerealiseerd;
 • Beschikt over bestuurlijke en/of politieke ervaring binnen het CDA;
 • Een visie heeft op vraagstukken vanuit het perspectief van CDA Vrouwen;
 • CDA Vrouwen op een positieve en constructieve manier positioneert binnen de partij;
 • Beschikt over netwerkvaardigheden;
 • Het CDA gedachtengoed op een eigentijdse manier naar voren brengt binnen en buiten de partij.


Wij bieden

De functie van voorzitter is een vrijwillige functie. De ervaring leert dat de voorzitter gemiddeld 12 uur per week bezig is met CDA Vrouwen voor in principe een termijn van vier jaar. Gemaakte onkosten in het kader van de functie kunnen vergoed worden.

De ervaring die je als voorzitter opdoet is van meerwaarde voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je werkt op landelijk niveau samen met het landelijk bestuur, de verenigingsraad, leden van de Tweede Kamerfractie, het wetenschappelijk instituut, de bestuurdersvereniging, het Steenkampinstituut en creëert draagvlak om de doelen van CDA Vrouwen te realiseren. Tevens bouw je een mooi landelijk netwerk op van politieke en bestuurlijke beslissers.

Als resultaatgericht voorzitter voer je de regie van projecten waarmee wij een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van vrouwen in de politiek en de samenleving in het algemeen. Naast de focus op vrouwen met bestuurlijke en politieke ambities is de focus ook gericht op de versterking van de positie van vrouwen in achterstandsituaties.
 

Geïnteresseerd?

Wij nodigen kandidaten van harte uit om hun belangstelling kenbaar te maken door een brief met CV te sturen naar [email protected] Reageren kan tot uiterlijk woensdag 4 mei.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei en vrijdag 27 mei aan het einde van de dag/begin van de avond. Een onderdeel van de procedure betreft het houden van een presentatie in het tweede gesprek.

De voorzitter wordt benoemd door de ALV voorafgaand aan de zomervakantie van 2022. Het bestuur wilt een afspiegeling zijn van de verscheidenheid binnen onze partij op het terrein van onder andere achtergrond, sekse, expertise en leeftijd. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen wij in het bijzonder jongere vrouwen en vrouwen met een migrantenachtergrond uit om te solliciteren. Vrouwen die hier niet aan voldoen moeten zich zeker ook aangesproken voelen om te solliciteren.

Onze huidige voorzitter Marlies Welschen is graag bereid om eventuele vragen over het voorzitterschap te beantwoorden: 06-24245070     

De werving- en selectiecommissie bestaat uit Mariska Neefjes, Christiene Everaers en Anita Rasenberg.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, 06 30062547 of [email protected]
 

Bijlage bij vacature  Wat doet CDA Vrouwen?

 • Ten eerste nemen we deel aan het politieke debat. Daarvoor zoeken we contact met Kamerleden, bewindslieden en andere politici binnen Nederland en de EU. We monitoren of er zaken zijn die vrouwen aangaan en of we ons daarmee moeten bemoeien. Altijd vanuit een christendemocratisch perspectief. Zo hebben we ons  ingespannen voor de motie die het CDA samen met D66 heeft ingediend over het (vrouwen)quotum. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen. De Eerste Kamer heeft de motie bekrachtigd in 2021.
  We hebben ook overleg met vrouwenverenigingen van andere politieke partijen. Met die vrouwen gaan we op bezoek bij ministers en staatssecretarissen en spreken we – partijoverstijgend – over zaken die vrouwen aangaan, bijvoorbeeld gelijke beloning of de verdeling van arbeid en zorg.
  We leveren ook input voor het verkiezingsprogramma. Daar heeft de programmacommissie nagenoeg alle punten van overgenomen.
 • De tweede manier, naast de politieke inhoud, is dat we vrouwen in de politiek enthousiasmeren en begeleiden – zowel vrouwen die de stap overwegen als vrouwen die al actief zijn. Veel (lokale) politici haken af vanwege de drukte of de harde wereld. Door te coachen en te mentoren willen we de vrouwen behouden. Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.
  De voorzitter van CDA Vrouwen heeft ook zitting in de CDA Verenigingsraad.
 • Tot slot is het CDAV een verenigingsnetwerk- en ontmoetingsplek waar vrouwen elkaar kunnen opzoeken en met elkaar kunnen spreken over zaken die hun aangaan. Ook mannen zijn welkom om mee te denken en mee te praten. CDA Vrouwen stimuleert ook in dit opzicht de samenwerking mannen. Je hebt zowel mannen als vrouwen nodig om draagvlak te creëren, en om de toegevoegde waarde van vrouwen te laten zien. Binnen het CDAV zijn helaas niet veel mannen actief, maar daaromheen is er zeker een groot aantal mannen die de gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw ontzettend belangrijk vinden én zich daarvoor inzetten. Het is leuker en beter, blijkt uit onderzoek, om met een divers gezelschap beleid te maken. De wereld is immers divers. We hebben dan ook een goede samenwerking met de netwerken Diversiteit en Pride.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.