07 april 2022

Vacatures lid landelijk bestuur CDA Vrouwen

Vacatures Lid Landelijk Bestuur CDA Vrouwen


CDA Vrouwen is vanwege de uitbreiding van haar landelijk bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden.

CDA Vrouwen zet zich in voor het verbeteren van de positie en de politieke participatie van vrouwen in Nederland en Europa. Daarvoor nemen we deel aan het politieke debat, zijn we actief op het terrein van persoonlijk leiderschap en loopbaanontwikkeling van vrouwen en vervullen we een netwerkfunctie.

Binnen het CDA is CDA Vrouwen met ruim 2300 leden, een zelfstandige gelieerde organisatie met een landelijk (provinciaal) netwerk. CDA Vrouwen is een organisatie in beweging. Het landelijk bestuur van CDA Vrouwen bestaat momenteel uit zes bestuursleden die naast de bestuurlijke taken m.b.t. het voorzitterschap, secretariaat en financiën taken uitvoeren op het terrein van beleidsadvies, voordragen van vrouwen voor bestuurlijke en politieke functies, loopbaanontwikkeling, communicatie.

CDAV Internationaal valt onder CDA Vrouwen, maar kent een eigen bestuur. CDAV Internationaal richt zich in het bijzonder op de versterking van de positie van vrouwen in Europa en daarbuiten.


De functie van lid van het landelijk bestuur

Als bestuurslid werk je samen met je medebestuursleden aan het realiseren van de ambities van CDA Vrouwen op het terrein van de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen; zowel binnen het CDA als de samenleving.

Een bestuurslid van CDA Vrouwen voert de volgende taken uit:

 • het zorg dragen voor de realisering van de doelen van CDA Vrouwen,
 • het leiden van projecten,
 • het vertegenwoordigen van CDA Vrouwen binnen en buiten het CDA,
 • het onderhouden van contacten binnen CDA Vrouwen en het CDA.

Wij zijn voor meerdere portefeuilles op zoek naar enthousiaste vrouwen, zoals financiën, HR, communicatie, diversiteit.

 

Jouw inbreng

 • christen democratisch in denken en doen;
 • ervaring met resultaatgericht werken;
 • ervaring op bestuurlijk of politiek niveau binnen het CDA;
 • het graag willen werken in teamverband;
 • voldoende tijd beschikbaar stellen. Gemiddeld vier uur per week, die je flexibel kunt inzetten.

 

Ons aanbod

 • Een uitdagende bestuursfunctie op landelijk niveau in een enthousiast en resultaatgericht team dat samen werkt aan de versterking van de positie van vrouwen binnen het CDA en in de samenleving.
 • De mogelijkheid om op landelijk niveau een mooi netwerk op te bouwen binnen CDA Vrouwen, het CDA en landelijke organisaties voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
 • De inhoudelijke uitdaging om ambities te realiseren en hiermee je professionele ervaring uit te breiden.

Het bestuur vergadert ongeveer een keer per maand en wisselt online en live vergaderingen af. Tussentijds vindt op praktische wijze afstemming plaats.

Het bestuur wilt een afspiegeling zijn van de verscheidenheid binnen onze partij op het terrein van onder andere achtergrond, sekse, expertise en leeftijd. Gezien de huidige samenstelling nodigen wij in het bijzonder jongere vrouwen en vrouwen met een migrantenachtergrond uit om te solliciteren. Vrouwen die hier niet aan voldoen moeten zich zeker ook aangesproken voelen om te solliciteren.


Meer weten?

Neem contact op met Anita Rasenberg, voorzitter van de sollicitatiecommissie, rasenberg.anita@gmail.com


Procedure

De werving- en selectiecommissie bestaat uit Mariska Neefjes, Christiene Everaers en Anita Rasenberg.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, 06 30062547 of rasenberg.anita@gmail.com

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk woensdag 4 mei kenbaar maken door een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan Anita Rasenberg.

Sollicitanten ontvangen uiterlijk 13 mei bericht waarin zij al dan niet worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.

De gesprekken worden gehouden op donderdag 19 mei en mogelijk ook op vrijdag 27 mei. Vriendelijk verzoek aan sollicitanten om deze datums bij voorbaat in hun agenda te noteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.