Doneer aan het CDAV

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom.

Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bijdrage aan het CDAV overmaken door een bedrag te storten op bankrekening 13.70.00 ten name van Centrale Verreken Kas CDA te Den Haag onder vermelding van “Donatie CDAV”. Het IBAN nummer van deze rekening is: NL53INGB0000137000, de BIC code is: INGBNL2A.

Aan donaties aan het CDAV kan geen enkel recht worden ontleend.

Giften aftrekbaar
Het CDAV beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDAV beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

ANBI-voorwaarden
Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer 13.70.00 ten name van Centrale Verreken Kas CDA te Den Haag, onder vermelding van 'Donatie CDAV'.
Het IBAN nummer van deze rekening is: NL53INGB0000137000.
De BIC code is: INGBNL2A.

Kvk-nummer CDAV: 40410228
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816569046

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.