Loopbaanbegeleiding - In samenwerking met het Steenkampinstituut en de Bestuurdersvereniging

Landelijke carrièredag

CDA Vrouwen en het Steenkampinstituut organiseren ieder jaar een landelijke carrièredag. 

Doel is om vrouwen handreikingen te bieden waarmee zij beter sturing kunnen geven aan hun eigen persoonlijke, professionele en politieke ontwikkeling.

Mogelijke progamma-onderdelen

  • Wie ben ik? Je persoonlijk profiel
  • Wat wil ik? Je loopbaandoelen
  • Hoe ga ik mijn doelen realiseren? Je loopbaanplan
  • Hoe presenteer ik mijzelf?
  • Hoe netwerk ik effectief?
  • Hoe werk ik aan mijn imago?
  • Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?
  • Hoe schrijf ik een goede brief?
  • Hoe benut ik sociale media effectief?

Informatie van deskundigen en ervaren CDA bestuurders en politici wisselen elkaar af. Onze vrouwelijke CDA politici zijn graag bereid om hun ervaringen met vrouwen te delen die zich orienteren op een politieke en/of bestuurlijke functie.

Zodra wij een nieuwe carrieredag organiseren, zullen wij dit op deze website vermelden. Indien jij te zijner tijd wilt worden uitgenodigd voor deze dag, dan kun je dit doorgeven via het mailadres inschrijving@cdav.nl

Bijeenkomst Is het burgemeesterschap iets voor mij?

Is het burgemeesterschap iets voor mij?

Bijeenkomst van de CDA Bestuurdersvereniging en CDA Vrouwen

 

Datum

17 juni 2021, 19.30 tot 21.00 uur

 

Locatie

Het Provinciehuis van Gelderland

 

Deelnemers

Vrouwen die lid zijn van het CDA en zich oriënteren op bestuurlijke en/of politieke functies. Vanwege de Corona-richtlijnen bedraagt het maximale aantal deelnemers 12.


Sprekers

John Berends, commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, voorzitter van de CDA Bestuurdersvereniging, voormalig burgemeester van Apeldoorn en wethouder van Zwolle

Anita Rasenberg, lid van het landelijk bestuur van CDA Vrouwen, voormalig lid van het landelijk dagelijks bestuur, voormalig fractievoorzitter in Oosterhout en auteur van het boek Succesvol solliciteren. Sta zelf aan het stuur van je loopbaan

Marlies Welschen, voorzitter CDA Vrouwen en lid Provinciale Staten Utrecht
 


Programma

19.30 uur
Welkom door Marlies Welschen: Wat kan CDA Vrouwen voor potentiële vrouwelijke kandidaten betekenen?

19.45 uur
Anita Rasenberg: Is het burgemeesterschap iets voor mij? En zo ja, hoe solliciteer ik dan succesvol naar een baan als burgemeester?

20.15 uur
John Berends: Wat houdt het vak van burgemeester in? Hoe kan ik burgemeester worden? 

20.45 uur
Bespreking onder leiding van Marlies Welschen

21.00 uur
Afsluiting


Inschrijven

Voor belangstelling kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, inschrijving@cdav.nl of 06 30062547.

Succesvol solliciteren naar het raadslidmaatschap

Succesvol solliciteren naar het raadslidmaatschap

Bijeenkomst van CDA Vrouwen en de CDA Bestuurdersvereniging

 

Datum
23 juni 2021, 19.30 tot 21.00 uur, live op het CDA bureau en/of via Teams

 

Deelnemers

Vrouwen die lid zijn van het CDA en willen gaan solliciteren naar het raadslidmaatschap


Sprekers

Jantine Zwinkels, raadslid in Utrecht en projectleider Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV.

Anita Rasenberg, lid van het landelijk bestuur van CDA Vrouwen, voormalig fractievoorzitter in Oosterhout en auteur van het boek Succesvol solliciteren. Sta zelf aan het stuur van je loopbaan


Programma

19.30 uur
Welkom door Anita Rasenberg

19.40 uur
Jantine Zwinkels, Wat houdt het raadslidmaatschap in? Hoe ben ik raadslid geworden?

20.10 uur
Anita Rasenberg: Hoe solliciteer ik succesvol naar het raadslidmaatschap? Hoe verhoudt het raadslidmaatschap zich tot wie ik ben als mens met mijn kernwaarden, talenten en drijfveren? Hoe presenteer ik mijzelf? Hoe bereid ik mij voor op het gesprek? Hoe voer ik een succesvol gesprek?

20.40 uur
Bespreking

20.55 uur
Afsluiting


Inschrijven

Voor belangstelling kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, inschrijving@cdav.nl of 06 30062547.

Coaching

Mocht jij voor de uitoefening van jouw politieke functie behoefte hebben aan een coach, dan kun je contact met ons opnemen. Wij brengen jou dan in contact met beschikbare coaches. 

Coaching kan op maat worden ingevuld en varieert van het af en toe telefoneren en een kopje koffie drinken tot een uitgebreider coachingstraject. 

Voor vragen over coaching kun je mailen naar inschrijving@cdav.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.