Anita Rasenberg

Bestuurslid

Mijn naam is Anita Rasenberg. Ik ben opgegroeid in Breda, heb Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd in Amsterdam en ben daarna een loopbaan gestart die parallel liep aan het uitoefenen van politieke functies. Ik heb gewerkt als onderwijsadviseur, consultant werving en selectie en ondernemer in de HR branche.

Ik ben in de jaren ‘90 zeven jaar fractievoorzitter geweest in Oosterhout, trainer voor de Eduardo Freistichting, lid van het landelijk dagelijks bestuur van het CDA en momenteel lid van het landelijk bestuur van CDA Vrouwen en lid van CDAV Internationaal.

Mijn spreekt de combinatie aan van solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Je kunt mensen alleen stimuleren als ze hun eigen talenten optimaal benutten en hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Solidariteit werkt niet wanneer mensen zich passief opstellen.

Waarom is het voor jou belangrijk dat er een apart CDA netwerk is voor vrouwen?

Zolang er geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen binnen onze partij en onze samenleving is een netwerk zeker van waarde, omdat dit een ontmoetingsplek is voor vrouwen om elkaar de inspireren, te ondersteunen en bijdragen te leveren aan beleid dat leidt tot meer gelijkwaardigheid.

Ik houd mij bezig met HR en loopbaanadvies. Ik geef webinars, trainingen en adviezen waarmee mensen handreikingen krijgen om invulling te geven aan hun eigen ontwikkeling, hun imago te versterken, effectief te netwerken en succesvol te solliciteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.