Marlies Welschen - van der Hoek

Voorzitter

Mijn naam is Marlies Welschen en ik ben landelijk voorzitter van het CDAV. In die hoedanigheid maak ik onder meer ook deel uit van de Verenigingsraad van het CDA en het Politiek Vrouwen Overleg. 

Binnen het CDA ben ik lid geweest van het bestuur van het CDA Zeist, heb ik acht jaar namens het CDA in de gemeenteraad van Zeist gezeten en momenteel ben ik lid van de Provinciale Staten Utrecht.   

Ik vind het van cruciaal belang dat de volksvertegenwoordiging in ons land een afspiegeling is van de maatschappij. Dat is helaas nog niet het geval. Het CDAV zet zich in om meer vrouwen politiek actief te krijgen én te houden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat wetsvoorstellen ook door een vrouwelijke bril worden bekeken en dat wij zaken die vrouwen aangaan op de politieke agenda plaatsen.  

 

Het CDA mag wel wat vooruitstrevender zijn als het gaat om emancipatiebeleid,

vindt Marlies Welschen, voorzitter van het CDAV. Tegelijk mag het emancipatiebeleid niet ten koste gaan van de fundamentele vrijheden van anderen, waarschuwt ze. Een interview met Marlies staat in Christen Democratische Verkenningen van april 2020.

Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland en wereldwijd door actief een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het politieke beleid en door de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen.


Hoe doet CDA Vrouwen dat? 

Op drie manieren.

  • Ten eerste nemen we deel aan het politieke debat. Daarvoor zoeken we contact met Kamerleden, bewindslieden en andere politici binnen Nederland en de EU. We monitoren of er zaken zijn die vrouwen aangaan en of we ons daarmee moeten bemoeien. Altijd vanuit een christendemocratisch perspectief. Zo hebben we ons vorig jaar ingespannen voor de motie die het CDA samen met D66 heeft ingediend over het (vrouwen)quotum. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen. We hebben ook overleg met vrouwenverenigingen van andere politieke partijen. Met die vrouwen gaan we op bezoek bij ministers en staatssecretarissen en spreken we – partijoverstijgend – over zaken die vrouwen aangaan, bijvoorbeeld gelijke beloning of de verdeling van arbeid en zorg.
    We leveren ook input voor het verkiezingsprogramma. Daar heeft de programmacie. best veel punten van overgenomen.’ ‘
  • De tweede manier, naast de politieke inhoud, is dat we vrouwen in de politiek enthousiasmeren en begeleiden – zowel vrouwen die de stap overwegen als vrouwen die al actief zijn. Veel (lokale) politici haken af vanwege de drukte of de harde wereld. Door te coachen en te mentoren willen we de vrouwen behouden. Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Als voorzitter van het CDAV zit ik dan ook in de CDA Verenigingsraad.’
  • ‘Tot slot is het CDAV een verenigingnetwerk- en ontmoetingsplek waar vrouwen elkaar kunnen opzoeken en met elkaar kunnen spreken over zaken die hun aangaan. Ook mannen zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Ik geloof in het samen. Je hebt zowel mannen als vrouwen nodig om draagvlak te creëren, en om de toegevoegde waarde van vrouwen te laten zien. Binnen het CDAV zijn helaas niet veel mannen actief, maar daaromheen is er zeker een groot aantal mannen die de gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw ontzettend belangrijk vinden én zich daarvoor inzetten. Het is leuker en beter, blijkt uit onderzoek, om met een divers gezelschap beleid te maken. De wereld is immers divers. We hebben dan ook een goede samenwerking met de netwerken Diversiteit en Pride.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.