Het netwerk CDA Verpleging en Verzorging heeft als doel het steunen van CDA Tweede Kamerleden door het leveren van gevraagd en ongevraagd advies met behulp van een eigen netwerk uit de verpleegkundige en verzorgende sector ten einde te komen tot een adequate en realistische input vanuit deze sector naar politiek Den Haag. Dit willen wij bereiken door minimaal tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst te houden met de CDA Tweede Kamer woordvoerders Zorg.  Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd input te geven op actuele thema’s en input te geven bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

Het netwerk bestaat uit ruim 173 leden waarvan er 40 lid zijn van het CDA. Deze leden zijn vooral verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden die  werkzaam zijn (geweest) in de zorg.

Voor de komende periode is het netwerk op zoek naar een geheel nieuw bestuur en stelt de sollicitatie open voor drie bestuursfuncties. Waaronder die van voorzitter en secretaris. Onze voorkeur gaat uit naar CDA leden die werkzaam zijn (geweest) in de functie van verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende. Vindt u het ook van belang deze beroepsgroepen gehoord worden in Den Haag, solliciteer dan voor het nieuwe bestuur!

Kenmerken

Een bestuurslid beschikt over een aantal relevante persoonlijke kenmerken en competenties die hem of haar geschikt maken voor deze functie. 

Het bestuurslid:

 • is werkzaam (geweest) als verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende; 
 • heeft uitstekende parate kennis van zorgvraagstukken;
 • denkt oplossingsgericht;
 • politiek-bestuurlijke ervaring  is een pré, maar zeker niet noodzakelijk;
 • beschikt over relevant netwerk binnen de zorg;
 • heeft gedegen kennis van het CDA-gedachtegoed en is lid, dan wel bereid lid te worden, van het CDA;
 • heeft ideeën over toekomst van de zorg;
 • is in staat een politieke vertaling te geven aan nieuwe standpunten.

Competenties

Als commissielid beschik je in ieder geval over de volgende competenties:

 • Authenticiteit
 • Omgevingsgericht
 • Ontwikkelingsgericht
 • Sensitiviteit
 • Visie

Tijdsbeslag en vergoeding

Zoals aangegeven zijn er gemiddeld twee bijeenkomsten per jaar en wordt er meegedacht bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s. De tijdsbesteding voor de bestuursleden is gemiddeld 3 uur per maand en is onbezoldigd.

Contact

Voor vragen of meer informatie over het Netwerk CDA Verpleging en Verzorging kunt u contact opnemen met de huidige secretaris:. M. van Dijk via dijk9299@planet.nl

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot 25 september 2022. Uw motivatiebrief en een curriculum vitae ontvangen wij graag via de email van dijk9299@planet tnv. M. van Dijk. Wilt u hierbij aangegeven of u ook bereid bent de voorzitters- of secretarisrol te willen vervullen. Selectiegesprekken vinden plaats op 3 en 5 oktober.  

Het CDA is een brede volkspartij en streeft naar diversiteit. Mensen die bijdragen aan meer diversiteit worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren naar deze functie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.