Aankondiging mogelijkheid van sollicitatie en voordracht voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei 2019.

Op 27 mei 2019 kiezen de Provinciale Staten de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Het CDA nodigt geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar het kandidaat-lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Het CDA zoekt Kamerleden die herkenbaar zijn voor kiezers en achterban. Een goed Kamerlid beschikt over verschillende competenties. De juiste kandidaten zijn authentiek en omgevingsgericht, zijn in staat zich blijvend te ontwikkelen en weten de CDA-boodschap te vertalen naar deze tijd. Ze hebben oog voor de samenleving, kunnen goed communiceren en voelen zich thuis in een politieke omgeving. Het CDA is een brede volkspartij en wil dat nadrukkelijk ook tot uiting laten komen in de Eerste Kamer fractie. Mensen met een biculturele achtergrond, vrouwen, jongeren, ouderen en mensen met een MBO werk- en denkniveau worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Wie kan solliciteren?

Iedereen die:

 • minimaal 1 jaar lid is van het CDA op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2019), behoudens ontheffing door het dagelijks bestuur;
 • de contributie over 2017 en 2018 heeft betaald voor 14 september 2018;
 • minimaal 18 jaar is op het moment dat hij of zij toetreedt tot de Eerste Kamer;
 • de Nederlandse nationaliteit bezit én;
 • in voldoende mate voldoet aan de gestelde eisen in de profielschets(en),

kan zijn of haar belangstelling kenbaar maken voor het Kamerlidmaatschap op de manier zoals hieronder beschreven.

Planning (onder voorbehoud)

Het selectieproces bestaat naast een eerste briefselectie uit twee gespreksrondes inclusief een persoonlijkheidstest en verkort assessment. Aansluitend vinden er kennismakingsdagen van de kandidaten met het dagelijks bestuur plaats. Kandidaten zullen daarom rekening moeten houden met de volgende data in 2018:

 • vrijdag 14 september, 12.00 uur: deadline sollicitatie
 • uiterlijk vrijdag 28 september: terugkoppeling uitkomsten briefselectie
 • vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober: eerste gespreksronde
 • uiterlijk dinsdag 9 oktober: terugkoppeling eerste gespreksronde
 • vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober: tweede gespreksronde
 • uiterlijk maandag 22 oktober: terugkoppeling tweede gespreksronde
 • vrijdag 9 en zaterdag 10 november: kennismakingsdagen dagelijks bestuur
 • uiterlijk 7 december: bekendmaking voorlopige advieslijst

Wanneer en hoe kunt u solliciteren?

Geïnteresseerden in het Kamerlidmaatschap kunnen vanaf 6 juli 2018 solliciteren door een mail te sturen naar sollicitatie@cda.nl. Nadat u bent aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail. Uiterlijk de tweede week van juli (of later als u zich later heeft aangemeld) ontvangt u per mail een inlog om uw sollicitatie digitaal te kunnen doen. Hierbij is geen sprake van een standaardformulier voor het CV; u kunt de verschillende elementen zelf digitaal invoeren zodat een vlotte en zorgvuldige verwerking mogelijk is. De volledige sollicitaties dienen uiterlijk 14 september 2018 om 12.00 uur binnen te zijn.

Na 14 september 2018 zal de door het partijbestuur ingestelde Kandidatencommissie, onder voorzitterschap van Renate Westerlaken, de geschiktheid van de sollicitanten beoordelen aan de hand van de profielschets lid Eerste Kamer (zie hieronder). De Kandidatencommissie brengt over de binnengekomen sollicitaties advies uit aan het partijbestuur. Op basis van het advies van de Kandidatencommissie stelt het versterkt partijbestuur 30 november 2018 de concept-advieslijst vast. Deze advieslijst zal vervolgens in de maanden december en januari ter stemming aan de gemeentelijke afdelingen worden toegezonden. Op basis van de uitkomst van deze stemming wordt de definitieve kandidatenlijst bekrachtigd en bekendgemaakt op het partijcongres van zaterdag 9 februari 2019.

 • Klik hier voor de profielschets lid Eerste Kamer.
 • Klik hier voor de profielschets Eerste Kamerfractie.
 • Klik hier voor het standaardformulier motivatiebrief voor het lid Eerste Kamer.

Voordrachten kandidaat-lidmaatschap

Het CDA-kandidaatstellingsreglement stelt alle provinciale en gemeentelijke afdelingen in de gelegenheid schriftelijk de namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen als kandidaat voor de lijst van de Eerste Kamer.

Het indienen van voordrachten kan uitsluitend digitaal van dinsdag 12 juni tot dinsdag 7 augustus 2018 12.00 uur. Voorgedragen kandidaten worden vervolgens vanuit het partijbureau benaderd met de vraag of zij bewilligen in de voordracht door hun sollicitatie uiterlijk 14 september 2018 12.00 uur digitaal in te dienen.

Klik hier voor het voordrachtformulier.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het partijbureau via sollicitatie@cda.nl.

Personen die op de definitieve kandidatenlijst een plaats krijgen dienen voorafgaand aan de vaststelling van de advieslijst de partijverklaring te ondertekenen. Om sollicitanten reeds nu inzicht te geven in de inhoud van de partijverklaring is deze hieronder te raadplegen. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat deze verklaring niet al met de sollicitatie hoeft te worden meegestuurd.

Klik hier voor de interne partijverklaring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.