Aankondiging mogelijkheid van sollicitatie en voordracht voor de Europese verkiezingen in mei 2019.

Op 23 mei 2019 kiest Nederland de nieuwe leden van het Europees Parlement. Het CDA nodigt geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar het kandidaat-lijsttrekkerschap voor het Europees Parlement.

Het CDA zoekt Parlementsleden die herkenbaar zijn voor kiezers en achterban. Een goede lijsttrekker beschikt over verschillende competenties. De juiste kandidaten zijn authentiek en omgevingsgericht, zijn in staat zich blijvend te ontwikkelen en weten de CDA-boodschap te vertalen naar deze tijd. Ze hebben oog voor de samenleving, kunnen goed communiceren en voelen zich thuis in een politieke omgeving. Het CDA is een brede volkspartij en wil dat nadrukkelijk ook tot uiting laten komen in de delegatie voor het Europees Parlement. Mensen met een biculturele achtergrond, vrouwen, jongeren, ouderen en mensen met een MBO werk- en denkniveau worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Wie kan solliciteren?

Iedereen die:

 • minimaal 1 jaar lid is van het CDA op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019), behoudens ontheffing door het dagelijks bestuur;
 • de contributie over 2017 en 2018 heeft betaald voor 14 september 2018;
 • minimaal 18 jaar is op het moment dat hij of zij toetreedt tot het Europees Parlement;
 • de Nederlandse nationaliteit bezit én;
 • in voldoende mate voldoet aan de gestelde eisen in de profielschets(en),

kan zijn of haar belangstelling kenbaar maken voor het lijsttrekkerschap op de manier zoals hieronder beschreven.

Planning (onder voorbehoud)

Tussen 30 augustus en 8 september 2018 zal de Adviescommissie gesprekken voeren met de sollicitanten. Uiterlijk 24 september 2018 stelt het versterkt partijbestuur een (meervoudige) voordracht op en worden de kandidaat-lijsttrekker(s) bekend gemaakt. Tussen 24 september en 4 oktober 2018 12.00 uur kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen conform de voorwaarden in artikel 16.2 van het kandidaatstellingsreglement voor het Europees Parlement. Vanaf maandag 15 oktober 2018 gaat de eerste stemronde voor de leden open en zullen er meerdere bijeenkomsten in het land worden georganiseerd waarin de kandidaten zich presenteren.

Wanneer en hoe kunt u solliciteren?

Voor de sollicitatie naar het lijsttrekkerschap geldt een afzonderlijke procedure. Sollicitaties naar het lijsttrekkerschap kunnen vanaf 6 juli 2018 aan de hand van de onderstaande standaardformulieren voor CV én motivatiebrief ingestuurd te worden. De sollicitaties dienen uiterlijk maandag 20 augustus 2018 om 12.00 uur binnen te zijn. De gesprekken vinden plaats in de periode van 30 augustus tot en met 8 september. De sollicitanten dienen bij hun sollicitatie tevens ondersteuningsverklaringen mee te sturen in één van de volgende vormen:

 • schriftelijke handtekeningen van tenminste 50 leden, of;
 • ondersteuning van tenminste vijf lokale afdelingen, of;
 • ondersteuning van tenminste twee provinciale afdelingen.

De ingevulde formulieren voor CV en motivatiebrief én de ondersteuningsverklaringen kunnen digitaal gestuurd worden naar de secretaris van de Adviescommissie, drs. Jeroen van der Kolk (jeroen.vanderkolk@cda.nl).

De door het partijbestuur ingestelde Adviescommissie onder leiding van Karla Peijs, toetst vervolgens de sollicitanten aan de profielschets lijsttrekker Europees Parlement. De Adviescommissie adviseert het partijbestuur over de geschiktheid van de kandidaten, waarna het partijbestuur (zo mogelijk) een meervoudige voordracht doet aan de leden van de partij. De leden kiezen in de maand oktober 2018 wie de lijsttrekker voor het CDA wordt. Eventueel vindt begin november een tweede stemronde plaats. Indien slechts één persoon voor het lijsttrekkerschap wordt voorgedragen, zal deze persoon op het congres van zaterdag 3 november 2018 officieel tot lijsttrekker worden gekozen. Er vindt dan geen ledenstemming plaats.

 • Klik hier voor de profielschets lijsttrekker voor het Europees Parlement.
 • Klik hier voor de profielschets delegatie voor het Europees Parlement.
 • Klik hier voor het standaardformulier CV voor lijsttrekker Europees Parlement.
 • Klik hier voor het standaardformulier motivatiebrief voor lijsttrekker Europees Parlement.
 • Klik hier voor de ondersteuningsverklaring voor lijsttrekker Europees Parlement.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap kunnen in het standaardformulier CV aangeven of zij, indien zij niet in aanmerking komen voor het lijsttrekkerschap, wensen deel te nemen aan de selectieprocedure voor kandidaat-Europees Parlementsleden.

Voordrachten

Voor het lijsttrekkerschap kunnen geen voordrachten worden gedaan, omdat deze procedure werkt met ondersteuningsverklaringen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Kolk, Hoofd HRM & Ontwikkeling (jeroen.vanderkolk@cda.nl)

Personen die op de definitieve kandidatenlijst een plaats krijgen dienen  voorafgaand aan de vaststelling van de advieslijst de partijverklaring te ondertekenen. Om sollicitanten reeds nu inzicht te geven in de inhoud van de partijverklaring is deze hieronder te raadplegen. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat deze verklaring niet al met de sollicitatie hoeft te worden meegestuurd. Tevens is het campagnereglement toegevoegd zodat geïnteresseerden tijdig weten hoe de campagneperiode in hoofdlijnen zal verlopen en welke regels hierbij gehanteerd worden.

 • Klik hier voor de interne partijverklaring.
 • Het campagnereglement komt binnenkort beschikbaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.