Sta je middenin de gemeentelijke, provinciale of waterschapspolitiek en voel je je nauw verbonden met de christendemocratie? Dan ben jij misschien onze nieuwe landelijk coördinator van de CDA Bestuurdersvereniging.  

De Bestuurdersvereniging (BSV) biedt vanuit de CDA-visie inhoudelijke ondersteuning aan de circa 2500 CDA-bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, waterschappen en provincies.  De activiteiten van de BSV bestaan uit drie hoofdonderdelen:

 • Netwerken: Bevorderen van onderlinge contacten tussen CDA-bestuurders en volksvertegenwoordigers;
 • Inspireren: stimuleren van visievorming, informatie-uitwisseling en advies, via o.a. Bestuursforum op papier en online, de online CDA Bibliotheek en bijeenkomsten;
 • Service​ ​en​ ​belangenbehartiging: persoonlijk advies aan leden en behartigen van belangen van de decentrale bestuurders in de partij, ministeries etc.

Als BSV-coördinator kom je te werken op het partijbureau van het CDA in Den Haag. Met ruim 46000 leden is het CDA de grootste politieke ledenvereniging van Nederland! Het landelijk partijbureau fungeert met circa 45 medewerkers als een service-organisatie voor de circa 390 lokale en provinciale afdelingen, de leden, de kiezers en het Partijbestuur. Het partijbureau werkt daarbij nauw samen met de fracties in de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement.

De nieuwe coördinator is aanjager van de BSV-netwerken, zeker in de provincies. De BSV werkt nauw samen met andere CDA geledingen, zonder de eigenheid van de BSV te verliezen. Er ligt een bijzondere opdracht om de samenwerking met het Steenkampinstituut (HRM & Ontwikkeling) en Wetenschappelijk Instituut te intensiveren.

Taken

 • Advisering en belangenbehartiging 
  • Adviseert proactief en overtuigend het BSV-bestuur, (individuele) leden en fracties over politiek-inhoudelijke, bestuurlijk-juridische en procedurele kwesties.
  • Draagt actief zorg voor de interne en externe informatieverstrekking;Weet welke onderwerpen, gevoeligheden en belangen er spelen bij de BSV-leden en hoe deze voor het voetlicht te brengen bij relevante partijen, zoals de ‘Haagse’ kamerfractie(s);   Bouwt, onderhoudt en ondersteunt de BSV-netwerken en samenwerkingsverbanden en neemt (mede) initiatief tot in- en externe overleggen;
  • Neemt binnen het CDA-bureau initiatieven om in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut en Steenkampinstituut bestuurders te ondersteunen het CDA-geluid te laten horen;
 • Inhoudelijke ondersteuning bestuurs- en ledenvergaderingen
  • Voert het inhoudelijk secretariaat van de bestuurs- en ledenvergaderingen en aanvullende commissies:
  • Draagt zorg voor de doorgeleiding van de informatie vanuit de BSV naar (het management van) het partijbureau/partijbestuur en vice versa.
 • Coördinatie
  • Geeft op enthousiaste en verbindende wijze vorm aan de invulling van de BSV als een netwerkorganisatie.
  • Fungeert als herkenbaar aanspreekpunt voor bestuur en leden van de BSV;
  • Coördineert de verdeling en voortgang van de BSV-taken en werkzaamheden in samenspraak met het management van het partijbureau;
  • Stelt een concept-begroting en -jaarplan op voor de interne bedrijfsvoering; en draagt, na goedkeuring, zorg voor de uitvoering en (budget)bewaking ervan;
  • Is adviseur van de redactie van Bestuursforum.

Functie-eisen

 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het decentraal bestuur
 • Kennis van en affiniteit met het CDA-gedachtegoed.
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur een politiek of bestuurlijk verleden binnen het CDA
 • Bij voorkeur woonachtig in de Randstad

Competenties

De competenties komen helder naar voren in de taakomschrijving. Het belangrijkste is dat je politiek-bestuurlijk sensitief en veranderingsgericht bent, en mensen op een enthousiaste manier kunt motiveren en aanjagen.

Wij bieden

 • Functie van 24 - 32 uur
 • Aanstelling voor vier jaar (cyclus gemeenteraad)
 • Salaris van max. € 5.300,-- (op basis van fulltime)
 • Een energieke werkomgeving en leuke collega’s

Solliciteren

Wanneer je belangstelling hebt, nodigen wij je van harte uit om je CV, voorzien van een motivatie, uiterlijk maandag 13 augustus 2018 te mailen naar personeelszaken@cda.nl t.a.v. de directeur van het CDA Partijbureau, Hilde Westera.

Overig

 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karin Hoentjen (secretaris Binnenland 070-3424 833).  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.