Sta je middenin de gemeentelijke, provinciale of waterschapspolitiek en voel je je nauw verbonden met de christendemocratie? Dan ben jij misschien onze nieuwe landelijk coördinator van de CDA Bestuurdersvereniging!

De Bestuurdersvereniging (BSV) biedt vanuit de CDA-visie inhoudelijke en praktische ondersteuning aan de meer dan 1600 CDA-bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, waterschappen en provincies. 

De activiteiten van de BSV bestaan uit vier hoofdonderdelen:

 1. Netwerken en ontmoeting: het aanjagen van netwerken en zorgen voor ontmoeting en uitwisseling ter bevordering van onderlinge contacten tussen CDA-bestuurders en -volksvertegenwoordigers. 
 2. HRM en zorg voor elkaar: denk aan de vraagbaakfunctie, ondersteuning bij integriteitskwesties of anderszins, burgemeesters/wethouderspool (in samenwerking met HRM).
 3. Opleiding en vorming: samen met het SI gericht aanbod aan opleidingen en bijeenkomsten aanbieden voor BSV-leden. Denk ook aan Bestuursforum en de BSV-nieuwsbrief ter stimulering van visievorming, informatie-uitwisseling en advies.
 4. Belangenbehartiging: het behartigen van belangen van decentrale politieke ambtsdragers binnen (bijvoorbeeld over gemeentefinanciën richting bewindslieden/kamerleden, of in de verenigingsraad) en buiten het CDA (bijvoorbeeld rechtspositionele zaken bij minBZK).

Als BSV-coördinator kom je te werken op het partijbureau van het CDA in Den Haag (hybride werkvorm). Het landelijk partijbureau fungeert met circa 30 medewerkers als een service-organisatie voor de circa 350 lokale en provinciale afdelingen, de leden, de kiezers en het Partijbestuur. Het partijbureau werkt daarbij nauw samen met de fracties in de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement. De BSV werkt nauw samen met andere CDA geledingen, zonder de eigenheid van de BSV te verliezen. De medewerkers van de Bestuurdersvereniging werken in opdracht van het bestuur van de CDA-Bestuurdersvereniging.

Taken van de landelijk coördinator BSV

Advisering en belangenbehartiging

 • Adviseert proactief en overtuigend het BSV-bestuur, (individuele) leden en fracties over politiek-inhoudelijke, bestuurlijk-juridische en procedurele kwesties.
 • Draagt actief zorg voor de interne en externe informatieverstrekking;
 • Weet welke onderwerpen, gevoeligheden en belangen er spelen bij de BSV-leden, afdelingen en de fracties en weet hoe deze voor het voetlicht te brengen bij relevante partijen, zoals de ‘Haagse’ kamerfractie(s), het landelijk bestuur en belangenverenigingen;
 • Bouwt, onderhoudt en ondersteunt de BSV-netwerken en samenwerkingsverbanden en neemt (mede) initiatief tot in- en externe overleggen;Neemt binnen het CDA-bureau initiatieven om in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut en Steenkampinstituut bestuurders te ondersteunen het CDA-geluid te laten horen;

Inhoudelijke ondersteuning bestuurs- en ledenvergaderingen

 • Voert het inhoudelijk secretariaat van de bestuurs- en ledenvergaderingen en aanvullende commissies;
 • Draagt zorg voor de doorgeleiding van de informatie vanuit de BSV naar (het management van) het partijbureau/partijbestuur en vice versa.

Coördinatie

 • Geeft op enthousiaste en verbindende wijze vorm aan de invulling van de BSV als een netwerkorganisatie.Fungeert als herkenbaar aanspreekpunt voor bestuur en leden van de BSV;
 • Coördineert de verdeling en voortgang van de BSV-taken en werkzaamheden in samenspraak met het management van het partijbureau;
 • Stelt een concept-begroting en -jaarplan op voor de interne bedrijfsvoering; en draagt, na goedkeuring, zorg voor de uitvoering en (budget)bewaking ervan;
 • Is adviseur van de redactie van Bestuursforum. Er ligt in het bijzonder een uitdaging om de samenwerking met het Steenkampinstituut, HRM en het Wetenschappelijk Instituut te intensiveren.

Competenties

De landelijk coördinator BSV voldoet aan de volgende functie-eisen en competenties:

 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het decentraal bestuur en/of actief (geweest) als decentraal politicus
 • Kennis van en affiniteit met het CDA-gedachtegoed.
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur een politiek of bestuurlijk verleden binnen het CDA
 • Politiek-bestuurlijk sensitief en veranderingsgericht 
 • Mensen op een enthousiaste manier kunt motiveren en aanjagen. 
 • Op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het CDA, op landelijk, regionaal en lokaal gebied.
 • Een goede teamspeler vanwege de beoogde samenwerking met andere geledingen binnen de partij 
 • De landelijk coördinator moet een verbinder zijn in de opdracht die er is met betrekking tot de partijvernieuwing
 • Geeft uitvoer aan de ambities van het bestuur met betrekking tot de vernieuwing en versterking van de vereniging.

Het CDA is een brede volkspartij en streeft naar diversiteit. Mensen die bijdragen aan meer diversiteit worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren naar deze functie.

Wij bieden

 • Functie van 24 - 32 uur
 • Aanstelling voor een jaar
 • Salaris van max. € 5.300,-- (op basis van fulltime)
 • Een energieke en dynamische werkomgeving en leuke collega’s
 • Een functie waarin een groot netwerk kan worden opgebouwd, binnen en buiten de partij. 

Solliciteren

Wanneer je belangstelling hebt, nodigen wij je van harte uit om je CV, voorzien  van een motivatie te mailen naar bsv@cda.nl t.a.v. de interim-directeur van het CDA Partijbureau, Adger van Helden.

Overig

 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Adger van Helden via bsv@cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.