Vacature lid Dagelijks Bestuur portefeuille Grote Steden (onbezoldigd)

Per februari 2019 komt de functie Lid Dagelijks Bestuur met de portefeuille Grote Steden vacant binnen het Dagelijks Bestuur. De verkiezing van dit nieuwe bestuurslid is voorzien op het Partijcongres van 9 februari 2019. 

Algemeen

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er. Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen. Het CDA wil de grootste ledenpartij van Nederland blijven; een vitale partij met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, met actieve, creatieve afdelingen die elkaar inspireren.

Beschrijving werk Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zeven personen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij. In het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Daarnaast bereidt het bestuur de besluitvorming door het partijbestuur voor en voert zij de besluiten van het partijbestuur uit. Het Dagelijks Bestuur komt in beginsel elke twee weken in vergadering bij elkaar.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur dient zo mogelijk een weerspiegeling te zijn van verschillende kwaliteiten en ervaringen, van de diverse geledingen en regio’s in de partij. Gezien de huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur worden vrouwen van harte uitgenodigd om te solliciteren. Daarnaast worden leden uit het noorden en het zuiden van het land expliciet opgeroepen om te solliciteren.

Deadline verstreken. Solliciteren is niet meer mogelijk.

Competenties/kennis/ervaring

Voor CDA-bestuursleden geldt dat zij:

  • een betrokken, integer en authentiek christendemocraat zijn met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;
  • een ervaren bestuurder en/of toezichthouder zijn op enig (non)profit terrein
  • in staat zijn bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de partij;
  • een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne hebben voor ontwikkelingen in de vereniging en de samenleving en in staat zijn die te vertalen in een visie op het functioneren van de partij;
  • een breed netwerk hebben in de partij én in de samenleving;
  • een teamspeler zijn, met een koel hoofd en een warm hart;
  • beschikken over voldoende tijd en daar op een flexibele wijze mee kunnen omgaan (circa 10 tot 15 uur per week);
  • beschikken over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen.

Partijvernieuwing

Het CDA wil zich verder ontwikkelen tot een netwerkpartij met idealen. In dat kader is een breed traject van partijvernieuwing gestart. In dit traject wordt ook de structuur en de taakverdeling van het bestuur meegenomen. Dit kan betekenen dat in de nabije toekomst de omvang en de taakverdeling van het Dagelijks Bestuur wijzigt. De portefeuilles van de onderhavige bestuursleden hebben dus een tijdelijk karakter.

Specifieke kenmerken bestuurslid Grote Steden

Het bestuurslid Grote Steden heeft een duidelijke visie op de positie van de christendemocratie in de grote steden en beschikt over een breed netwerk in de grote steden. Hij/zij onderschrijft het streven van de partij om meer zichtbaar en geworteld te zijn in de stad en is in staat, in nauwe samenwerking met de steden, een trekkersrol te vervullen op de gevraagde expertise. Hij of zij heeft een hands-on mentaliteit en weet mensen te boeien en te enthousiasmeren. Het bestuurslid is tevens contactpersoon voor een aantal provinciale afdelingen en gelieerde organisaties.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling uiterlijk 21 november 2018 kenbaar maken door een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan de partij-jurist, frank.dunsbergen@cda.nl.

De gesprekken van de Adviescommissie met kandidaten zijn naar verwachting in de week van 26 november 2018. Na 15 december 2018 maakt het Partijbestuur de voordracht bekend. Tot uiterlijk 7 januari 2019 bestaat de mogelijkheid voor leden en afdelingen om tegenkandidaten te stellen. De verkiezing van de nieuwe bestuursleden vindt plaats op het congres van 9 februari 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.