Het CDA zoekt bestuursleden die naast en tussen de mensen staan. Op het congres van 11 december verkiezen we een geheel nieuw Landelijk Bestuur. Naast de functie van Partijvoorzitter worden de volgende functies vervuld:  Vicevoorzitter (HRM), Penningmeester, Secretaris en twee Algemeen Bestuursleden.  Op deze pagina vindt u alle informatie over het proces en de profielen.

Tot 24 september (12:00 uur) kan gesolliciteerd worden op alle functies binnen het Landelijk Bestuur.

Het selectieproces

De selectiecommissie onder leiding van Hanke Bruins Slot zal de kandidaten beoordelen op hun geschiktheid voor deze functie en adviseert aan het Partijbestuur. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Hieronder vindt u een uitleg van het proces.

Tijdpad

  • 2 september: Vaststelling profiel door partijbestuur  
  • t/m 24 sept: Openstelling vacature 
  • 1-3 oktober Gesprekken kandidaten met de selectiecommissie
  • 8-9 oktober: Gesprekken kandidaten met de selectiecommissie
  • 15 oktober: Partijbestuur stelt een enkelvoudige of meervoudige
  • voordracht op 
  • 6 november: Uiterlijke termijn stellen van tegenkandidaten
  • 13 november: Bekendmaken van de voordracht én eventuele
  • tegenkandidaten, alsook vaststellen wijze van stemming
  • 11 december: Bekendmaking uitslag en benoeming op het Partijcongres

 

Solliciteren

Kandidaten kunnen solliciteren door een motivatiebrief en CV  te mailen naar sollicitatie@cda.nl. Op 24 september om 12:00 uur dienen de motivatiebrief en het CV ontvangen of volledig ingevuld te zijn.

Voor vragen of hulp:

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de secretarissen van de commissie:  

Wijze van stemming

Bij een meervoudige voordracht (dan wel een enkelvoudige voordracht en een tegenkandidaat) kan er gekozen worden om alle leden te laten stemmen of te kiezen voor een stemming op het partijcongres, waar alleen de aanwezige leden kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat. In beide gevallen voeren de kandidaten campagne aan de hand van het campagne-reglement. Informatie over de stemprocedure volgt bij de bekendmaking op 13 november.

Profielen

Op de profielpagina's vind je meer informatie over de diverse functies:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.