CDA Utrecht is op zoek naar een dynamische en inspirerende voorzitter die de leiding neemt in het versterken van onze bloeiende CDA-afdeling. CDA Utrecht heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tegen de landelijke lijn een groei weten te realiseren van 2 naar 3 zetels in de Utrechtse gemeenteraad. Als voorzitter ben je het gezicht van CDA Utrecht en de spil van deze afdeling en draag je de verantwoordelijkheid om het CDA-gedachtegoed levendig te houden en te verspreiden.

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Weet anderen, zowel binnen het bestuur als daarbuiten, te enthousiasmeren en te inspireren;
 • Heeft een passie voor het opbouwen en onderhouden van een sterke CDA-afdeling;
 • Toont interesse in de dynamiek van gemeentelijke politiek;
 • Is initiatiefrijk, open voor nieuwe ideeën en is in staat om in het openbaar het woord te voeren;
 • Heeft continue aandacht voor partijvernieuwing;
 • Ondersteunt de politieke koers van de Utrechtse fractie;
 • Is in staat om functioneringsgesprekken met raads- en bestuursleden te voeren;

Specifieke taken omvatten:

 • Leidt de bestuursvergaderingen (ca. 5 x per jaar) en de algemene ledenvergadering (minimaal 2 x per jaar). In overleg met de secretaris zorgt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda, acties en besluiten;
 • Is in ieder geval om de week en bij voorkeur wekelijks aanwezig bij de Utrechtse fractie (20:00 - 22:00) op maandag;
 • Zorgen voor een inclusieve gespreksomgeving waarin alle leden de kans krijgen om hun mening te uiten;
 • Het helder samenvatten van besluiten en controleren of deze duidelijk zijn voor alle aanwezigen.

Organisatorische taken:

 • Het opstellen van vergaderagenda's in samenwerking met de secretaris;
 • Actief monitoren van te bespreken onderwerpen en het inbrengen van nieuwe ontwikkelingen;
 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van genomen besluiten.

Functioneringsgesprekken:

 • Voeren van regelmatige functioneringsgesprekken met fractieleden en bestuursleden;
 • Actieve betrokkenheid bij fractie- en raadsvergaderingen om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de leden.

Hoe te reageren:

Indien deze vacature je aanspreekt, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Gebruik als onderwerp 'Vacature Voorzitter Bestuur CDA Utrecht'. Wij zien je reactie graag tegemoet en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.