De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid zoekt op korte termijn 

een voorzitter

 

Staat de (kwetsbare) mens bij jou centraal?

Wil je dat deze gehoord, gezien en betrokken wordt bij onze partij?

Wil je bijdragen aan het sociale gezicht van het CDA?

Zet jij je hier samen met anderen graag voor in?

Zo ja, dan zoeken we jou!

De CDA Basisgroep is een netwerk bestaande uit uitkeringsgerechtigden en mensen rond het minimuminkomen. Het doel van de Basisgroep is dat de stem van genoemde doelgroepen volwaardig meetelt binnen het CDA. Zij geeft op het brede sociale domein gevraagd en ongevraagd advies aan de partij en CDA-politici op alle bestuurlijke niveaus. De voorzitter begeleidt de groep bij het ontwikkelen van haar standpunten en visie op sociaal-maatschappelijk gebied die zij wil inbrengen bij de CDA Tweede Kamerfractie en de partij.

Profiel

  • Affiniteit met mensen rond het minimuminkomen en uitkeringsgerechtigden of daar zelf toebehoort.
  • Samenbindend en stimulerend
  • In staat groepsprocessen te begeleiden.
  • Gevoel voor politieke processen 
  • Goede netwerker
  • Enthousiast om te werken in een krachtenveld van verschillende belangen
  • Open en transparant
  • Communicatief vaardig en kan tegen een stootje

Praktische informatie

De Basisgroep komt 6 keer per jaar bij elkaar in Den Haag en daarnaast zijn er 6 bestuursvergaderingen. Ze geeft een digitale nieuwsbrief uit met de naam Open Forum.   

Meer informatie over de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid

Solliciteren

Wil je voor deze uitdaging gaan? Reageer dan naar bsz@cda.nl, vóór 25 februari 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.