Wij zijn op zoek naar enkele betrokken vrijwilligers voor het inventariseren en ordenen van het landelijke CDA-partijarchief vanaf 1988 tot circa 2010. Het CDA-partijarchief van 1980-2000 berust bij het Nationaal Archief en is goed geordend en beschreven. We zoeken enkele vrijwilligers die, hierop voortbouwend, de archiefstukken vanaf 2000 inventariseren en ordenen.

We komen graag in contact met CDA-ers die hiervoor belangstelling hebben en zich bij benadering herkennen in het onderstaande profiel:

  • Toewijding, geduld en oog voor detail en ordening;
  • Interesse in de geschiedenis van de partij of er zelf een rol in gespeeld hebben;
  • Woonachtig in de regio Den Haag cq. Randstad. 

De archiefwerkzaamheden vinden plaats op het CDA-bureau, op zelf te bepalen dagen of tijdstippen. Gebruik kan gemaakt worden van de faciliteiten van het CDA-bureau. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar.

CDA-archivaris Hans van Spanning: ‘Het is mooi om de achtergrond te kennen van gebeurtenissen. De geschiedenis vast te leggen’ 

Daarnaast zoeken we enkele vrijwilligers die zich richten op de inventarisatie en eventuele acquisitie van persoonsarchieven van m.n. CDA Kamerleden in de jaren vanaf 1988. Hiervoor zouden we graag in contact komen met communicatief-vaardige CDA-ers die bij oud-Kamerleden navraag doen naar bewaarde documenten en dossiers uit hun periode als Kamerlid en een inschatting maken van het historische belang hiervan voor het CDA-partijarchief cq het archief van de Kamerfracties. 
De archiefwerkzaamheden kunnen vanaf het huisadres plaatsvinden, met af en toe een reis naar Den Haag cq naar oud-Kamerleden. Een onkostenvergoeding is beschikbaar.

De werkzaamheden worden begeleid door o.a. Karin Hoentjen van het CDA-bureau, en Hillie van de Streek, Historisch Comité Christen Democratie. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Karin Hoentjen, karin.hoentjen@cda.nl / 070-3424833 of Hillie van de Streek, hillievandestreek@me.com Graag ontvangen wij uw reactie voor 20 september a.s. via karin.hoentjen@cda.nl

In gesprek met CDA-archivaris Hans van Spanning

Hans van Spanning is archivaris bij het CDA. Een vrijwilligersfunctie die hij met veel plezier vervult. Op het moment houdt Hans zich vooral bezig met het netjes maken van het archief, het inventariseren en ordenen. ‘Bepalen wat weg kan en wat van blijvende waarde is, is op dit moment mijn belangrijkste taak’, aldus Van Spanning.  

Het partijarchief van 1980 - 2000 berust bij het Nationaal Archief. ‘Graag willen wij hierop voortbouwend het archief vanaf 2000 op orde maken. Dat is een flinke klus’, zegt Van Spanning.

Hans woont in de buurt van het partijbureau. Hij kan zelf bepalen wanneer hij daar naartoe gaat. ‘Het is intensief werk, een paar uur achtereen in de archieven is genoeg. Je moet er lol in hebben’, aldus Van Spanning.

En dat heeft hij. Van Spanning is niet alleen archivaris voor het CDA, ook bij de scouting en bij de kerk verricht hij dit werk. Vol enthousiasme vertelt hij over het werk. ‘Ik vind het leuk. Van nature heb ik een grote historische belangstelling. Het is mooi om de achtergrond te kennen van gebeurtenissen. De geschiedenis vast te leggen.’

Opdracht van Hans van Spanning is om een selectie te maken van het (foto)archief. ‘Je komt daarbij tussen documenten en foto’s bijzondere dingen tegen’, zegt hij opgetogen. ‘Zo vond ik een verrassende foto met Pim Fortuin. Hij was spreker op een CDA-bijeenkomst.’ Ook bijzonder was een foto van Ruud Lubbers en Wim Kok. ‘Een ontspannen plaatje van Lubbers en Kok tijdens de pauze van een debat. Samen op een kamer. De één verdiept in een boek en de ander in een krant.’

De partijgeschiedenis krijgt ook mooi vorm als je het archief doorgaat. ‘Zo vond ik een foto van een jonge Buma als bezoeker van een algemene vergadering. Jaren later is hij onze partijleider.’ Er worden ook persoonsarchieven bijgehouden van oud-Kamerleden. ‘Het is belangrijk om deze persoonsarchieven compleet te maken. Wat waren de overwegingen voor een beslissing, hoe liep de discussie hierover?’

Hiervoor zoeken wij mensen die contact leggen met oud-Kamerleden en het gesprek met hen aangaan. Hans zoekt collega’s om hem te helpen met het mooie werk in het (foto)archief. Heeft u zin gekregen neem dan contact met ons op!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.