Daan staat kandidaat voor het Europees Parlement omdat hij Brussel Bereikbaar wil maken. Als uw vertegenwoordiger zet hij vol in op het volgende:

Een veilig Nederland in Europa

Wat hebben criminelen, terroristen en buitenlandse cyberaanvallers gemeen? Ze kennen letterlijk en figuurlijk geen grenzen. Politie, leger en veiligheidsdiensten wel. Gelukkig maar! Ik wil geen ongecontroleerde politie of controle van buitenlandse veiligheidsdiensten in Nederland. En ik wil al helemaal geen Europees leger. Maar ik wil wel dat al die organisaties snel, soepel en slagvaardig samenwerken. Zodat boeven worden gepakt, burgers en bedrijven worden verdedigend en aanslagen worden verijdeld. Op die gebieden biedt de Europese Unie meer dan alleen economische samenwerking. Dat steun ik van harte én wil ik verbeteren.

Een veilig Nederland in Europa begint met harde buitengrenzen. Niemand is ermee gebaat als levensgevaarlijke boottochten kans van slagen hebben. Nederlanders niet, andere Europeanen niet en ook vluchtelingen niet. Alleen meedogenloze mensensmokkelaars zijn ermee geholpen. Om die reden steun ik het CDA-beleid van opvang in de regio en het dáár afhandelen van asielaanvragen. Een harde buitengrens is niet hard, maar geeft blijk van een hart!

Een waarde(n)volle unie

De kracht van een welvarend Europa, zonder heftige – laat staan gewapende - conflicten, ligt in het delen van Westerse waarden. Vrijheid om te zijn wie je bent en te zeggen wat je vindt. Staan voor die waarden gaat verder dan zalvende praatjes over vrede en respect. Het betekent ook je partners aanspreken – en zo nodig aanpakken – als ze die Westerse waarden bij het grofvuil zetten. Ik steun dan ook van harte de ‘artikel 7-procedure’ tegen (ofwel het op de strafbank zetten van) Polen en Hongarije.

Behouden van waarde is ook stoppen met verkwisten. Ik vind het oprecht lastig om campagne te voeren voor een Europees Parlement dat elke maand geld, benzine en kerosine verkwist aan het op en neer reizen naar Straatsburg. Ik kan niet uitleggen dat er jaarlijks meer dan een miljard (!) wordt uitgegeven aan tolken en vertalers. En het is ronduit absurd dat Europarlementariërs geen verantwoording hoeven af te leggen voor hun meer dan riante onkostenvergoedingen. Mijn standpunt is even logisch als duidelijk: als je andermans geld uitgeeft, dan hoor je elk dubbeltje drie keer om te draaien!

Duurzaamheid door ondernemer en innovatie

De discussie over het klimaat gaat volledig de verkeerde kant op. Het lijkt wel of je de keuze hebt tussen wakker liggen van klimaatverandering of niet geloven dat we er invloed op hebben. En vervolgens moet je kiezen tussen meer belasting op burgers of meer belasting op bedrijven. Onzin! Het gaat erom dat het altijd beter is om minder te verbruiken, meer te recyclen en minder uit te stoten. Daar wordt je leefomgeving direct beter van en het maakt ons minder afhankelijk van gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten. Dat vraagt om innovatie, ondernemerschap en handelsgeest. Die eigenschappen heeft Nederland altijd in huis gehad. Die eigenschappen moet je stimuleren en niet extra belasten. Daarom heb ik een boek geschreven over duurzaam aanbesteden. Daarmee beloon je nieuwe en duurzame oplossingen in plaats van het verhogen van belastingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.