Devie Badloe (32 jaar) is sinds 2018 raadslid voor het CDA in Capelle aan den IJssel. Zij studeerde bestuurskunde om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de samenleving en wat de invloed van de politiek hierop is. Zij vond in het CDA een partij om dit in de praktijk te brengen. ‘De reden dat ik voor het CDA kies is, omdat ik drie pijlers van belang vind: geloof, opvoeding en onderwijs’. Devie’s ouders komen uit Suriname en haar voorouders uit India. In het hindoeïsme zitten veel ideeën vervat die overeenkomen met het christendemocratisch gedachtegoed. In de boodschap van het CDA herkende zij wat zij van huis uit meekreeg: normen, waarden, respect, fatsoen en zorg voor elkaar, maar ook nadruk op het gezin en de familie als hoeksteen van de samenleving ‘waar ik altijd op kan terugvallen. Voor mij zijn dat de basisbeginselen.’

'Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid. Deze waarden en tradities moeten we beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Goed onderwijs is de sleutel van de toekomst van ieder kind.'

Bij het CDJA trof zij een fijne leerschool. ‘Niet alleen om erachter te komen hoe zo’n politieke partij nou precies werkt, maar zeker ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Door ervaringen in de CDJA-commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), in het lokaal bestuur van het CDA en door mijn onderzoeksperiode bij o.a. het ministerie van OCW en bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht heb ik veel geleerd.' Kennis die ze vandaag de dag inzet voor het schoolbestuur voor Christelijk Primair Onderwijs in Rotterdam en als raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel.

Ik had echt zoiets van: wat fijn dat iemand die normen en waarden weer eens benoemt!

'Ik geloof in een samenleving waar iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Dat vraagt om een samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten en een samenleving die kansen biedt. De lokale overheid moet dienstbaar zijn aan de bewoners en niet andersom! Ik vind het belangrijk om burgerparticipatie te verbeteren, de wijkoverlegplatforms echt in hun kracht te zetten en de bewoners op te zoeken. Samen verantwoordelijk voor een plezierige, veilige en schone omgeving.'

Zoals velen van haar generatie ging Devie het CDA pas goed volgen in de tijd van Jan Peter Balkenende. 'Ik had echt zoiets van: wat fijn dat iemand die normen en waarden weer eens benoemt!’ Wat haar betreft mag het CDA die rol van brede volkspartij nog wel meer op zich nemen. ‘Een afspiegeling zijn van de samenleving, opkomen voor èn het vertegenwoordigen van alle Nederlanders. Wanneer je verder kijkt is het CDA meer dan de ‘C’, durf die rol dan ook op je te nemen. Met mijn trekkersrol in het CDA Netwerk Diversiteit wil ik graag bijdragen om de zichtbaarheid van diversiteit binnen de partij te vergroten en meerdere groepen in de samenleving bereiken. Die normen en waarden, die mij en velen zo aanspreken, zijn eigenlijk universeel.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.