Maarten Jansen

In de afgelopen 4 jaar was ik commissielid Waterkwaliteit en Zuivering bij het Hoogheemraadschap Delfland. In de periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is om je taak als volksvertegenwoordiger en controleur van een overheid goed in te vullen.

In mijn werk ben ik projectleider geweest van tal van grote waterbouwkundige projecten zoals morfologie van de Voordelta van Grevelingen en Haringvliet, Kustversterking Hindeloopen, Kustversterking Texel, Ruimte voor Rivierprojecten Meinerswijk en Deventer.

Daarnaast heb ik meegewerkt aan de realisatie van de Tweede Maasvlakte, Zandmotor en de versterking van de Afsluitdijk.

Ik weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om droge voeten te houden en hoe dat het beste lukt. Het is een uitdaging om mijn kennis te gebruiken in het belang van de belanghebbenden in Delfland.

Het besturen van een waterschap is een zeer belangrijke taak, waar ik mij graag voor in wil zetten. Immers het waterschap zorgt dat wij voldoende schoon water kunnen gebruiken en dat wij ons veilig kunnen voelen achter onze dijken. Het CDA voert daarin een koers die veel mensen aanspreekt. Met oog voor de belangen van inwoners, agrariërs, glastuinbouw en natuur. Waterschappen moeten ook in de toekomst hun taken goed kunnen vervullen met accenten op duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid.

Verder merk ik dat veel inwoners weinig weten van waterschappen en daarom ook kritisch zijn op de waterschappen. Het is in ieders belang dat de waterschappen meer en beter communiceren over hun taken en projecten. Alleen op die manier kun je laten zien hoe belangrijk het waterschap voor iedereen is.

Maarten Jansen
Telefoon: 06-20612549
Email: mhpjansen@gmail.com
Twitter: @mhpjansen
Website: mhpjansen.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.