Den Haag mag niet dichtslibben. Daarom moeten we alles op alles zetten om Den Haag bereikbaar te houden. Veel Hagenaren hebben een auto nodig voor werk of om zorg te kunnen leveren aan zieke familieleden. Het CDA zet er daarom op in om te investeren in innovatie en het aantrekkelijker maken van alternatieven. We pesten autogebruikers niet de stad uit. Zo houden we Den Haag mobiel en bereikbaar en verminderen we tegelijkertijd de uitstoot en maken we wijken vitaal en groen.

Meer fietsstallingen en ondergrondse parkeergarages

Het CDA zet in op zoveel mogelijk ondergronds of inpandig parkeren. Niet alleen in het centrum, maar ook in de wijk breiden we het aantal parkeerkelders uit. Bestaande parkeergarages zoals rondom het winkelcentrum bij de Hobbemastraat worden beter benut. Daarmee creëren we meer ruimte voor groen bovengronds. Daarnaast willen we meer fietsenstallingen in het centrum en de wijken. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Uitbreiding OV-netwerk waar kan ondergronds

De ontwikkeling van nieuwe wijken moet hand in hand gaan met de ontwikkeling van het OV. Iedere inwoner moet binnen een straal van 500 meter een OV-halte bij zijn huis hebben. Daarnaast verhogen we de frequentie van ons OV-netwerk. Waar mogelijk, zoals bij de Leyenburgcorridor naar de Escamp leggen we de tram zoveel mogelijk ondergronds aan. Daarmee creëren we ruimte voor groen en kan het OV sneller doorrijden.

Slimme verkeerslichten voor betere doorstroming

Met slimme verkeerslichten creëren we over de hoofdwegen, zoals de S101 en een groene golf. Wie zich aan de aangegeven snelheid houdt rolt door Den Haag. Aanwonenden van drukke wegen hebben daardoor minder overlast van hard optrekkende auto’s.

Meer fietspaden en snelfietsroutes

De fiets is een aantrekkelijk vervoermiddel in de stad en het wordt steeds drukker op fietsroutes. Fietsen is er niet veiliger op geworden. Met de verdere aanleg en verbetering van fietspaden, fietssnelwegen en sterroutes verbeteren we de verkeersveiligheid en blijft de fiets aantrekkelijk.

Betaald parkeren alleen bij draagvlak

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd of uitgebreid in combinatie met de realisatie van meer parkeerplekken en draagvlak van bewoners. Waar bouwkundig en financieel mogelijk kiezen we voor grootschalige parkeervoorzieningen onder de grond.

Een internationale treinverbinding

Als internationale stad van Vrede en Recht moet Den Haag ook goed verbonden zijn met andere belangrijke steden in West-Europa. Het CDA wil een rechtstreekse, snelle treinverbinding met Düsseldorf, Brussel en Parijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.