De Haagse economie bloeit. Dat komt door een sterke samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven. Die samenwerking moeten we de komende jaren verbeteren. Het CDA wil een sterke en eerlijke economie waar voor iedereen de kans is om een eerlijke boterham te verdienen. Het CDA zet zich daarom voor de volgende punten in.

Minder regels voor ondernemers

Het CDA wil dat vergunningen makkelijker door ondernemers zijn aan te vragen. Regels die geen significante meerwaarde hebben worden geschrapt, procedures vereenvoudigd en tijdslijnen transparant. Er is één ondernemersloket voor alle vragen van ondernemers.

Innovatie, start-ups en scale-ups

Minder versnippering van innovatiehubs versterkt het innovatief vermogen. Daarom wil het CDA innovatieve bedrijven concentreren in het Central Innovation District (CID), onder meer door het vestigingsklimaat te verbeteren voor startups. We verbeteren daarvoor de bereikbaarheid van het CID.

Innovatiekansen liggen er in Den Haag voor doorontwikkeling rondom cybersecurity, de rol van Den Haag als stad van Vrede & Recht, de Campus@Sea: Scheveningen Haven als kraamkamer van innovatie voor nieuwe vormen van voeding en energie en het duurzaamheidcluster op de Binckhorst.

Regie voor ondernemers over hun bedrijvenzone

Het CDA is voor een blijvende ondersteuning van de 22 bedrijfsinvesteringszones in Den Haag. Het CDA is trots op de bereikte resultaten met de bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers zélf bepalen hoe en waarmee hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt.

Basisbaan

Het CDA pleit voor het creëren van basisbanen om mensen vanuit de bijstand weer aan het werk te krijgen. Mensen met een basisbaan werken zo’n 20 uur in de week tegen 85% van het minimumloon. Dit is meer dan een bijstandsuitkering.

Haags LevenLangOntwikkelen

Met onze kenniscentra werken we een Haagse aanpak van LevenLangOntwikkelen. We schaffen de werkloosheid in Den Haag af doordat mensen in een baan zitten of via een leerwerktraject op weg zijn naar een nieuwe baan.

Aanpak laaggeletterdheid

In Den Haag is circa 24% van de volwassenen laaggeletterd, dat is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde. Den Haag kent zelfs wijken waar dit 50% is. Het CDA wil daarom ook een structurele aanpak van laaggeletterdheid onder andere met innovatieve taalprogramma’s en laagdrempelige hulpverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.