Een stad waar je thuis bent kent een rijk sport, cultuur en verenigingsleven. Sport en cultuur verbroedert, het brengt mensen samen. Het bloeiende verenigingsleven én (top-)sportevenementen geven een impuls aan onze stad. Het CDA is trots op het mede mogelijk maken van de komst van de Sportcampus in het Zuiderpark, het Haagse Hofbad, en evenementen zoals de Volvo Ocean Race, kampioenschappen Skaten en het WK Beachvolleybal op de Hofvijver. De komende jaren blijven we investeren in het verenigingsleven.

Sport

Specifiek voor de sport willen we het volgende realiseren: 

 • Het CDA wil meer investeren in sport. 
 • Den Haag groeit snel maar het aantal sporthallen, zwembaden en buitensportplekken blijft achter. Dankzij het CDA is de sportnorm bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten geïntroduceerd. Nieuwe woningen betekent ook nieuwe sportaccommodaties, onder meer in de Binckhorst en in Loosduinen. 
 • Het CDA wil de komende periode tien kunstgrasvelden extra laten aanleggen. Met kunstgras kan het veld veel intensiever gebruikt worden. 
 • Het CDA wil het naschoolse sportaanbod verder uitbreiden. De sport coördinatoren en coaches maken de jeugd via dit aanbod enthousiast voor de sport en het verenigingsleven. 
 • Het CDA wil inzetten op het verduurzamen van bestaande sportaccommodaties: Bijvoorbeeld door sportkantines op te knappen. 
 • Het CDA wil dat de gemeente verenigingen ondersteunt bij het goed begeleiden van hun talenten naar de top. 
 • Het CDA staat voor een positieve sportcultuur waarin iedereen welkom is en mee mag doen. Sportfaciliteiten moeten ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn. Het CDA wil dat de gemeente meer bekendheid geeft aan het beweegloket. Dit loket geeft persoonlijk advies en helpt mensen met een auditieve, visuele, motorische, verstandelijke, psychosociale of chronische beperking. 
 • Het CDA zet zich in voor het tegengaan van discriminatie bij sportverenigingen.  
 • Het CDA zet zich in voor inclusiviteit bij bestaande accommodaties, waar nodig komen extra aangepaste accommodaties. 
 • Het CDA wil elke twee jaar in het ADO-stadion een groot evenement voor sporters met een verstandelijke beperking. De special olympics van afgelopen jaar was een succes. 
 • Het CDA zet in op buitenfitness plekken, ofwel calisthenics.
 • Het CDA wil dat de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen. Dit kan onder meer door sportbelijning aan te brengen en waar dat kan parken uitnodigend te maken om in te sporten. 
 • Het CDA wil de Ooievaarspas uitbreiden, dit maakt voor veel mensen sport en cultuur toegankelijk. Dit geldt ook voor het STiP initiatief, waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meedraaien als vrijwilliger voor (sport)verenigingen. 14. Het CDA wil inzetten op samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen om innovatie in de (top)sport een boost te geven. 
 • Het CDA steunt de snelle realisatie van het Beachstadium. 
 • Het CDA wil meer aandacht voor studentensport en voor sporten voor senioren door het gebruik van een sportpas. 
 • ADO Den Haag is belangrijk voor de stad. ADO hoort bij een leefbaar Den Haag en geeft mede identiteit aan Den Haag. Daarbij komt dat ADO overal in de stad connecties heeft met lokale voetbalclubs en verschillende op sport gerichte middelbare scholen. Het CDA wil dat de gemeente gaat investeren in al die verbindingen tussen ADO en de (sport)jeugd. Het CDA wil daarvoor wel meer regie op de bestuursstructuur van ADO Den Haag. Het CDA wil het gouden aandeel terug.

Kunst & Cultuur

Het CDA wil taal, cultuur, kunst, sport en vrijwilligersleven met een lokaal karakter ondersteunen. Deze ‘eigen’ identiteit versterkt immers het gevoel dat je ergens thuishoort. Den Haag kent een diversiteit aan culturen met hun eigen karakter. Mede daardoor heeft Den Haag een rijke culturele sector die beelden, woorden en getuigenissen geeft van wie wij zijn en wat ons vormt:

 • Het CDA wil niet verder bezuinigen op de culturele sector. De culturele sector moet juist de mogelijkheid krijgen zich te herstellen van de coronacrisis. Kunst en cultuur vormen een vestigingsfactor voor bedrijven en passen bij het karakter van de stad. 
 • Het CDA wil dat de Haagse culturele sector zelf beter betrokken wordt bij het beoordelen van het culturele aanbod in Den Haag. Een groter deel van het budget gaat naar cultuur met een lokaal karakter.
 • Het CDA is trots op de kwaliteit en de veelzijdigheid van het cultuuraanbod, van Parkpop en het Circustheater tot het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Wij zijn voorstander van de koppeling van grote Haagse cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de stad. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de cultuurankers in de wijk.
 • Het CDA hecht veel belang aan cultuureducatie. Het CDA zet zich ervoor in dat jongeren op school in contact komen met cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door cultuureducatie, samenwerking met muziekscholen. 
 • Het CDA wil de mogelijkheden onderzoeken om North Sea Jazz terug naar Den Haag te halen. Investeren in uitbreiding van het World Forum kan hieraan bijdragen. 
 • Den Haag bestaat voor ruim 56% uit mensen met een migratieachtergrond. Al deze groepen behoren ook tot de Haagse cultuur. Het CDA ziet graag ondersteuning voor initiatieven uit deze groepen vanuit het cultuurbudget.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.