Studenten

Een stad waar studenten zich thuis voelen

Het CDA wil bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis kan voelen; jong en oud. Daarbij willen we de verbinding in de stad terugbrengen en versterken. Met goede en realistische plannen maken wij Den Haag een aangename omgeving voor jongeren, studenten en starters. Het CDA wil dat Den Haag als stad nog aantrekkelijker wordt voor studenten. Het is daarbij belangrijk dat we de verbinding leggen tussen stad en student. Daarom willen we het verenigingsleven beter ondersteunen en hebben we plannen voor goede studentenhuisvesting. Ook wanneer je klaar bent met studeren, moet de stad perspectief bieden om hier te kunnen blijven wonen in de toekomst.

Het CDA wil dat de gemeente in haar beleid rekening houdt met de volgende generaties. Den Haag: een thuis voor nu en in de toekomst.

Een duurzame stad

Het CDA wil van Den Haag een duurzame en leefbare stad maken, voor nu en voor volgende generaties. Dit betekent zowel groen in de wijk als een realistisch klimaatbeleid voor de toekomst. We zetten in op het vergroenen van de stad voor klimaatadaptatie, het opvangen van water en verkoeling. Jongeren en starters hechten terecht veel waarde aan het verduurzamen van de stad én hun eigen huis. Jongeren en studenten kunnen bijvoorbeeld worden ondersteund door middel van duurzaamheids-en isolatiepakketten. Ook willen we woningcorporaties en huiseigenaren stimuleren om woningen beter te isoleren en zo energie te besparen. Daarvoor worden bestaande subsidieregels uitgebreid en vereenvoudigd. Via het Haagse Isolatiefonds, voortkomend uit een motie van het CDA, moeten bestaande isolatiefondsen aangevuld worden met onder andere renteloze leningen. Deze moeten alleen beschikbaar zijn voor woningeigenaren die zelf in de woning wonen. 

LEES MEER:

 

Betaalbare woningen

Een goede start van de studententijd begint met het vinden van een (t)huis in Den Haag. Daarom wil het CDA dat de gemeente actief bijdraagt aan het oplossen van het tekort aan studentenkamers. We zetten in op goede en betaalbare studentenhuisvesting:
1. Betere regels voor verkamering. Daarvoor willen we -als proef- het verkamerverbod opheffen voor studenten;
2. Een garantstelling door de gemeente voor studieschulden bij DUO bij de koop van een nieuwbouwwoning;
3. Verplichte huurprijscheckcommissie, zodat woningen niet voor te veel geld worden verhuurd;
4. Strakke prestatieafspraken met studenten huisvestingsorganisaties als DUWO, de Haagse hogeschool en de Universiteit Leiden.

 

Verbinding in de stad

Het CDA maakt zich sterk voor een bloeiende studentenstad waarin studenten zich thuis en verbonden voelen. Het CDA staat voor een stad waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en kan ontplooien. Diversiteit en inclusiviteit bieden kansen om nieuwe perspectieven te ontdekken en oplossingen te vinden. Hoe meer wegen je kent, hoe eerder je thuis bent. Integratie van studenten is belangrijk, of je nu tijdelijk of vast verblijft in Den Haag. 

We willen Den Haag verder ontwikkelen tot een volwaardige studentenstad, met nauwe samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen en verenigingen. Tegelijkertijd moeten er meer (sport) faciliteiten en gezellige studentenkernen komen met cafés voor het groeiend aantal inwoners. Zowel in nieuwe als bestaande wijken. Concreet zetten we in op:
1. Meer (sport)faciliteiten en gezellige studentenkernen met cafés;
2. Een Haagse adviesraad voor het studentenleven die adviseert over het stadsbeleid;
3. De gemeente zet in op de verbreding van het aanbod van de Universiteit Leiden en TU Delft in de stad Den Haag;
4. Het pand van de Haagsche Studenten Vereeniging (HSV) blijft bestemd voor het verenigingsleven. Ook andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen.

 

Mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren

Steeds meer jongeren en studenten hebben last van mentale problemen. De lockdowns, het thuiszitten op kleine studentenkamers en online colleges hebben het er niet beter op gemaakt. Het is belangrijk dat mentale problemen bij jongeren niet worden vergeten in het (zorg) beleid van de gemeente. Daarnaast is de sociale omgeving van jongeren essentieel om zorgen te kunnen delen en advies te vragen. Goede studentenhuisvesting in een gezellig huis en mensen ontmoeten bij verenigingen helpen daarbij. Daarom zet het CDA in op:
1. Meer aandacht voor mentale gezondheid in het gemeentebeleid;
2. Ondersteuning van het verenigingsleven en goede studentenhuisvesting;
3. Stimulering van initiatieven die jongeren laagdrempelige therapeutische hulp bieden zoals het Tejo-huis.

 

Veiligheid op straat

Elke bewoner van Den Haag moet zich vrij en veilig kunnen voelen in de stad, ongeacht afkomst, sekse of seksualiteit. Veiligheid op straat is dan ook essentieel. Het CDA wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar en waarin iedereen veilig over straat kan. Daarom wil het CDA:
1. Straatintimidatie aanpakken;
2. Initiatieven voor het aanpakken van huiselijk geweld, mensenhandel en eerwraak ondersteunen;
3. Een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ personen op straat, in het onderwijs, bij sportverenigingen en op de werkvloer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.