De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Zodat we de aarde goed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is rentmeesterschap en daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Juist jongeren maken zich over de beperkte actie terecht veel zorgen. We moeten de polarisatie tussen drammers en ontkenners doorbreken en onze schouders eronder zetten. Met een robuust beleid dat draagvlak heeft, effectief is en bijdraagt aan het verdienvermogen van ons land.

De afgelopen jaren heb ik mij voor een haalbare en betaalbare energietransitie ingezet. Maar belangrijker, terwijl de klimaatprofeten onder ons iedereen de maat nemen maar zelf vrolijk de wereld rondreizen heb ik, net als veel andere CDA-ers, zelf allang het goede voorbeeld gegeven. Mijn huis is gebouwd van hout, wordt verwarmd door een warmtepomp en is beter geïsoleerd dan het bouwbesluit voorschrijft. Daarnaast wek ik mijn eigen stroom op en rijd ik elektrisch. Bekijk hier een vlog waarin ik probeer het goede voorbeeld te geven*. 

Meer weten of mijn visie op de energietransitie, bekijk even dit filmpje. Lees ook meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

*Deze vlog is opgenomen voor corona. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.