Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het VMBO en MBO zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de succesvolle associate degreeprogramma’s op HBO-niveau verruimen en we kijken strenger naar het aanbod van opleidingen waar weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt. Hier heb ik in mijn werk als Statenlid in de Provincie Utrecht al een start meegemaakt, bekijk hier een vlog die ik daarover heb gemaakt. Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de HAVO, gericht op sectoren met voorzienbare tekorten als de zorg, onderwijs en techniek.

Een ander belangrijk punt van het CDA is het herinvoeren van de basisbeurs. Het is onbegrijpelijk dat andere partijen ervoor hebben gekozen jongeren met schulden op te zadelen. Dat heeft desastreuze gevolgen. Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de bachelorfase en maakt een onderscheid tussen thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de Ov-studentenkaart blijft behouden.

Lees ook meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.