CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk heeft een eigen vijfstappenplan aangeboden aan minister Van der Wal (Natuur en stikstof) en minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) als inspiratie voor de kabinetsaanpak. De notitie is een uitwerking van de nieuwe landbouwvisie van het CDA. Boswijk wil met zijn notitie de landbouw een perspectief geven op de toekomst. 'Boeren worden teveel gezien als het probleem, maar zijn een onmisbare schakel in de oplossing.'

De vijf stappen van Boswijk geven een invulling aan een integrale gebiedsgerichte aanpak die het CDA voor staat. ‘Een effectieve stikstofaanpak richt zich niet alleen op de agrarische sector. Alle sectoren die stikstof uitstoten moeten een gelijkwaardige bijdrage leveren. Ook de industrie, de scheepvaart en het verkeer. Een effectieve aanpak kun je ook niet los zien van aspecten als de klimaatdoelen, derogatie en de Kaderrichtlijn Water. Alles hangt met elkaar samen.’

De CDA-notitie loopt vooruit op de perspectiefbrief van het kabinet die nog voor de zomer wordt verwacht. Boswijk vraagt aandacht voor de randvoorwaarden die voor boeren heel belangrijk zijn om mee te kunnen doen. ‘Wij hopen niet allen op een woest aantrekkelijke stoppersregeling, maar ook op aantrekkelijke regelingen om te innoveren of deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer’.

 

Lees het vijfstappenplan hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.