Ondernemers zien nieuwe uitdagingen als een kans. Zo zorgen ze elke dag opnieuw voor innovatie, banen en het inkomen van talloze huishoudens in ons land. Zelf ben ik tijdens mijn mbo-opleiding op mijn 16e begonnen met ondernemen. Een betere leerschool kon ik mijzelf niet wensen. Ik weet dus waar ondernemers tegenaanlopen en behoefte aan hebben.

Wat we vaak vergeten is dat dankzij ondernemerszin en creativiteit van ondernemers we de middelen opbrengen om een hoog niveau van zorg, onderwijs en welzijn te betalen. Het coronavirus heeft de economie diep geraakt. Veel signalen staan op rood. Pijnlijk duidelijk is geworden dat we qua maakindustrie te afhankelijk zijn van China. Dat stabiele groei van de afgelopen jaren is omgeslagen in krimp. De werkloosheid loopt op en investeringen lopen terug. Op de staatsbalans zijn de overschotten als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch geloven wij dat we alles in huis hebben om sterker uit deze crisis te komen, als we nu de juiste lessen trekken, ondernemers de ruimte geven.  Het economisch herstel moeten we gebruiken als aanjager van noodzakelijke veranderingen.

De crisis heeft fundamentele tekortkomingen blootgelegd die om een oplossing vragen. Bedrijven bleken kwetsbaar door hoge schulden en lage buffers. Flexwerkers betalen een hoge prijs voor hun (al dan niet gedwongen) vrijheid op de arbeidsmarkt. En een deel van de productie en de export viel weg omdat internationale productieketens stilvielen. Maar de crisis laat ook de veerkracht zien van ondernemers die niet bij de pakken neer gaan zitten en nieuwe wegen inslaan om hun winkel of bedrijf door de crisis te loodsen. We investeren in een krachtig herstel en de omslag naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie De opdracht waar we voor staan is duidelijk: investeren en innoveren. We investeren in een krachtig economisch herstel en maken tegelijk de omslag naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie. Als Statenlid in de Provincie Utrecht ben ik hier al mee aan de slag. Zo heb ik met voorstellen het belang van het MKB, familiebedrijven, de Utrechtse maakindustrie, maar ook het technische onderwijs met succes op de kaart gezet. Bekijk hier een stukje wat RTV Utrecht over mijn inzet voor familiebedrijven heeft gemaakt. 

Al aan het begin van de coronacrisis maakte ik dit filmpje met wat er naar mijn mening moet gebeuren. Lees ook in het verkiezingsprogramma wat onze speerpunten zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.