Het CDA streeft naar een maatschappij waarin mensen respect hebben voor elkaar, omkijken naar elkaar en waarin mensen niet alleen voor zichzelf leven. We maken ons dan ook zorgen over de groeiende individualisering in Nederland, waardoor mensen voornamelijk denken aan het eigenbelang in plaats van aan het gezamenlijke belang. Ook zijn er steeds meer mensen die allerlei zaken normaal vinden die niet normaal zijn: dingen kapot maken, mensen beledigen, geweld gebruiken tegen politieagenten en hulpverleners.

Het CDA vindt dat we samen, als maatschappij, dit tij moeten keren. We moeten af van de vrijblijvendheid en samen iets aan de problemen gaan doen. Burger zijn van een land brengt rechten en plichten met zich mee. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Het is belangrijk dat jongeren dat besef ook meekrijgen, om hun betrokkenheid bij de samenleving en hun verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten. Het CDA vindt de dienstplicht een uitstekend middel om dat doel te bereiken.

De dienstplicht is officieel nooit afgeschaft, er worden alleen geen jongeren meer opgeroepen. Het CDA wil daarom de dienstplicht weer activeren. Bij Defensie, maar misschien ook wel bij de politie of in de zorg. Om te beginnen met jongeren die ontsporen, om hen weer in het gareel te krijgen, om hen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Maar later willen we het uitbreiden naar alle jongeren, jongens en meisjes.

Er zijn verschillende manieren om mensen meer verantwoordelijk te maken voor de samenleving waarin we met zijn allen leven. Dienstplicht zou een van die manieren kunnen zijn. Op deze pagina lees je meer over ons voorstel, maar we zijn ook benieuwd naar jouw mening en ideeën. Laat het ons weten!

Bekijk het interview met Sybrand Buma over de dienstplicht

Veelgestelde vragen

Wat moet er anders in Nederland?

We worden steeds individueler: we zijn 17 miljoen individuen geworden, die vooral moeten doen wat ze willen, ieder voor zich. De boosheid lijkt alleen maar toe te nemen, en uit zich in geweld tegen politieagenten en ambulancemedewerkers, tegen journalisten die een andere mening hebben en tegen buschauffeurs. Dit nieuwe normaal vreet aan onze samenleving.

Waarom een dienstplicht?

In de dienstplicht is het idee dat je je inzet voor de samenleving, dat je samen verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld de veiligheid. Om het besef te krijgen dat leven in Nederland niet alleen is “What’s in it for me?”, maar dat je ook iets terugdoet. Mensen met allerlei achtergronden, rijk of arm, hoogopgeleid of lageropgeleid, breng je op deze manier bij elkaar.

Moet de politiek zelf ook niet in de spiegel kijken?

Ook in de politiek zie je de verscherping in het debat. Steeds meer krachttermen en taalverruwing zien we terug in het politieke debat. Daarmee gooien we olie op het vuur en worden de tegenstellingen alleen maar vergroot, ook buiten de politiek. Het CDA wil juist een politiek die de tegenstellingen verkleint om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Begint het niet allemaal met de opvoeding?

Opvoeding is absoluut heel belangrijk hierbij. We zien wel dat veel ouders moeite hebben met de opvoeding. Dat is een zorg die wij ook hebben. Maar als de ankerpunten van onze waarden en normen verdwijnen, het besef wat goed is en wat kwaad, dan verliest een samenleving z’n samenhang. Deze dienstplicht is geen vervanging van een goede opvoeding, maar het is wel een antwoord op versplintering.

Hoe gaat die dienstplicht er dan uitzien?

Wat ons betreft beginnen we klein, met de raddraaiers, en bouwen we dat stapsgewijs uit. Defensie moet het wel aankunnen. Over de periode valt te praten, een jaar, of een half jaar. Ook kan de dienstplicht maatschappelijk worden ingevuld in de zorg of in het onderwijs.

Defensie is toch een professionele organisatie, kan de krijgsmacht dat wel aan?

De basis van de krijgsmacht is veiligheid bieden. Defensie blijft een professionele organisatie, en los van de dienstplicht moet er geld bij, in het belang van onze veiligheid in een onzekere wereld. De dienstplicht mag niet ten koste gaan van de krijgsmacht. Sommige taken zullen dienstplichtigen niet uitvoeren, maar er zijn wel degelijk andere taken ook voor dienstplichtigen, bijvoorbeeld in de ondersteuning.

We gaan ontspoorde jongeren toch niet met een wapen leren omgaan?

Dat gaan we inderdaad niet doen. Iedereen is geschikt om ergens een taak te uit te voeren, dat kan bij defensie zijn, maar ook op andere plekken. Zolang het maar gaat om het besef dat onze samenleving iets is waar je je voor inzet. En als dat vanzelf niet gaat, is de dienstplicht een goed middel om dat voor elkaar te krijgen.

Alphons over de diensplicht

In dienst heb ik geleerd dat je afhankelijk van elkaar bent, soms met je leven. We wonen allemaal op dezelfde kleine planeet en we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Voor schoon drinkwater, voedsel en veiligheid. Daar waar angst (dit te verliezen) ons uiteen drijft, vormt, verbindt en bereidt (sociale) dienstplicht ons voor op succes leven in een verbonden en veilige maatschappij. Die dienstplicht moet er komen!

Carina over de dienstplicht

Jongeren raken door het huidige overheids- beleid steeds meer op zichzelf gericht. Dit terwijl het juist belangrijk is dat jongeren meekrijgen dat het goed is om iets voor elkaar en de samenleving te doen. Ik denk dat de (sociale) dienstplicht hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Stel hier uw vraag of geef uw tip

Contact

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.