Het kabinet voert een maatschappelijke diensttijd in, waarmee jongeren tegen een bescheiden vergoeding een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De maatschappelijke diensttijd duurt maximaal zes maanden en deelname wordt beloond met een certificaat als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid.

Het vervullen van de maatschappelijke dienst geeft een diplomasupplement als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid. Bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt het diplomasupplement als een pré. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om hetzelfde te doen.

Alle jongeren zijn verplicht een startkwalificatie te halen (minimaal MBO-2 niveau). De verplichting hiertoe zal worden verlengd naar 21 jaar. Het kabinet zal bezien hoe een meer verplichtende variant van de maatschappelijke diensttijd een rol kan spelen bij de verlengde kwalificatieplicht.

De maatschappelijke diensttijd kun je op heel uiteenlopende plekken vervullen; in de zorg, het onderwijs, in je wijk of bij een goed doel. Maatschappelijke organisaties kunnen bij de provincie en de gemeente projecten indienen die voor de maatschappelijke diensttijd in aanmerking komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.