We worden op dit moment geconfronteerd met complexe problemen. Hiervoor is het nodig dat we zoeken naar oplossingen in plaats van 'standpunten schreeuwen'. Wat nodig is, is 'verplaatsingskunde': jezelf verplaatsen in de ander, wie ook je 'tegenstander' is. Eerst de moeilijkheden en mogelijkheden van de ander proberen te begrijpen voordat je je eigen mening ventileert. Dat vraagt veel durf: een proces waarbij de uitkomst geen compromis is als resultaat van een gevecht waarbij zo weinig mogelijk punten worden weggegeven. Maar een proces om enthousiast en geïnspireerd samen te zoeken naar de beste oplossing. Om elkaars intelligentie ten volle te benutten tot het goede, in plaats van tot het voeren van strijd.

Van standpunten naar oplossingen.

Na 25 jaar met plezier en succes als ondernemer in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ziet Friese boerenzoon Douwe de Vries het als zijn plicht een bijdrage te leveren aan een betere balans in Nederland tussen individualiteit en gemeenschapszin.

De inspiratie hiervoor komt uit de overtuiging dat onze opdracht in het leven is om je naaste te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden en om te zorgen voor de aarde met al wat daarop leeft. Daarbij hoort een politiek systeem dat ‘fair’ moet zijn richting alle groepen in de samenleving en met name gericht moet zijn op het verbeteren van de positie van groepen die er het minst aan toe zijn en niet uitsluitend oog moeten hebben voor het maximaliseren van de gemiddelde welvaart in ons land.

Kies Douwe de Vries!

Steun mijn campagne!

Doneren voor de campagne van Douwe!
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.