25 februari 2018

CDA bezoekt Gemeentelijke Krediet Bank te Assen.

Afgelopen vrijdag bezochten 4 fractieleden van het CDA de GKB te Assen.                                        

De afgelopen raadsperiode heeft het CDA veel aandacht gevraagd voor de armoede en de schuldhulpverlening binnen Aa en Hunze. Onze wethouder heeft zich sterk gemaakt voor het armoedepact, waar meerdere organisaties binnen onze gemeente hun handtekening onder gezet hebben. De komende periode vraagt het CDA nog meer samenwerking, vroeg signalering en een snellere aanpak van armoede en schulden problematiek bij en voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.