21 januari 2020

Het CDA wil langer bijdrage aan gebiedsfonds voor windenergie

Het CDA wil langer bijdrage aan gebiedsfonds voor windenergie


Het CDA heeft in de afgelopen commissie vergadering zich nadrukkelijk uitgesproken voor een bijdrage aan het gebiedsfonds voor de duur van de plaatsing van de windmolens. Na het besluit van het ministerie over de hoofden van de inwoners heen, was de hele raad geschokt. Alle fracties gaven aan dat we er alles aan moesten doen om de inwoners die hier hinder van ondervinden te compenseren met een ruimhartige bijdrage van de gemeente. Wat we voor de windmolens ontvangen moet weer rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners uit het gebied. Ook VVD, CGB stelden zich op dit standpunt.


Het CDA is dan ook niet tevreden met het huidige voorstel van 10 jaar gemeentelijke bijdrage aan het gebiedsfonds. Dit goed geen recht aan de ontstane situatie en de eerdere toezeggingen. We gaan in gesprek met CGB om te kijken of we alsnog een regeling voor de langer termijn kunnen realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.