04 april 2020

Standpunt bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau N34

Natuur(lijk), graag een stille en veilige doorstroming op de N34

In de laatste maanden in de discussie over de verdubbeling van de N34 in volle hevigheid losgebarsten. Ook in Aa en Hunze is het onderwerp van gesprek. Het CDA wil duidelijkheid geven over haar positie in dit lastige dossier.

Bij de analyse over de problemen op de N34 kwamen een aantal aspecten duidelijk naar voren namelijk; Er is sprake van een veiligheidsprobleem, er is sprake van een verkeersdoorstromingsprobleem en daar moet wat aangedaan worden.

Het CDA wil graag een goede aanpak van de rotonde bij Gieten. Een goede aanpak  is voor ons identiek aan zorgen voor voldoende geluiddempende maatregelen voor omwonenden. De zorgen over de geluidsoverlast zet de inwoners van Eext en Gieten lijnrecht tegenover elkaar. Overlast van het geluid is al een onderwerp van gesprek sinds de aanleg van de vorige rotonde. De gemeente Aa en Hunze is toen door de provincie buitenspel gezet in het voortraject zodat de aannemer al vast lag en deze de ruimte had om een hoofdprijs voor de geluidsmaatregelen te vragen. We moeten vooral voorkomen dat we weer in die positie worden geplaatst. Welke variant het ook wordt, we  willen vooral dat onze inwoners geen last ervaren van de weg.

Dat er in onze gemeente verdubbeld moet worden om de doorstroming te verbeteren vindt het CDA niet overtuigend aangetoond. Er wordt steeds gesproken over de doorstroming en het verwachtte effect van de verbetering van de rotonde bij Gieten en de verdubbelingsstroken. Wij zouden graag zien dat we eerst kijken wat het effect is van de rotonde voordat we, binnen de gemeente Aa en Hunze gaan verdubbelen.

Het CDA heeft veel zorgen over het effect van de verdubbeling op de  aanwezigheid van de Natura 2000 gebieden. De mooie natuur en de recreatieve sector zijn van groot belang voor Aa en Hunze en de reden dat veel mensen hier komen wonen. Ook het feit dat er landelijk al gesproken wordt over het terugbrengen van de stikstof uitstoot bij belangrijke natuurgebieden en  daar uitsluitend 80 kilometer wegen toe te staan, staat in schril contrast met de plannen voor de verdubbeling.

Het CDA vindt ook dat de weg veiliger moet worden. Het aantal ongevallen in de afgelopen jaren was groot. We willen dat hiervoor niet alleen de oplossing wordt gezocht in het verbreden van de weg. We pleiten ervoor dat hierin breder naar andere alternatieven wordt gekeken.

De fractie van Aa en Hunze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.