CDA woonvisie in het kort

CDA woonvisie in het kort

Voldoende, betaalbare, duurzame en geschikte woningen, daar hebben we het over bij de nieuwe woonvisie.
CDA vraagt aandacht voor de onderstaande punten in de nieuwe woonvisie:

 

Er moeten woningen zijn voor mensen met een kleine en grote beurs (dus ook voldoende sociale huurwoningen)

  • We willen inzetten op vraag gestuurd bouwen in de kleine kernen. We willen graag van dat inwoners van de wieg tot het graf in hun dorp kunnen blijven.
  •  We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor forensen, jonge gezinnen en starters. Daarvoor moet de gemeente zelf het initiatief nemen voor nieuwe bouwplannen bijv.in Gieten of Annen. Voor deze doelgroep is in onze gemeente nu vrijwel geen woning beschikbaar. De vraag is groter dan het aanbod.
  • De hoogte van de starterslening moet voldoende aansluiten bij de bouwprijzen en duurzaamheidseisen van deze tijd.
  • We zetten in op veel levensloopbestendige bouw zodat woningen voor een brede doelgroep passend zijn.
  • We vinden wat we nieuwe initiatieven vanuit de samenleving voor kleinschalige woon(zorg)voorzieningen moeten ondersteunen
  • Er moet voldoende geschikte woonruimte zijn voor mensen met een zorgvraag
  • We betrekken onze inwoners goed bij onze woonvisie om te toetsen of de plannen aansluiten bij wensen van de inwoners uit de kernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.